کلمات تلفظ شده توسط kenthn در فورو

کاربر: kenthn ويراستار فوروو مشترک تلفظ های kenthn شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/02/2014 Gültzauudden [sv] Gültzauudden تلفظ رأی
28/12/2013 traska [sv] traska تلفظ رأی
28/12/2013 hagla [sv] hagla تلفظ رأی
28/12/2013 dugga [sv] dugga تلفظ رأی
28/12/2013 bönhöra [sv] bönhöra تلفظ رأی
28/12/2013 maffig [sv] maffig تلفظ 1 رأی
28/12/2013 skandera [sv] skandera تلفظ رأی
28/12/2013 reliabilitet [sv] reliabilitet تلفظ رأی
28/12/2013 validitet [sv] validitet تلفظ رأی
28/12/2013 lårbenshals [sv] lårbenshals تلفظ رأی
28/12/2013 kåpa [sv] kåpa تلفظ رأی
28/12/2013 däld [sv] däld تلفظ رأی
28/12/2013 separatist [sv] separatist تلفظ رأی
28/12/2013 statskupp [sv] statskupp تلفظ رأی
28/12/2013 pingla [sv] pingla تلفظ رأی
28/12/2013 Flik [sv] Flik تلفظ رأی
28/12/2013 Spad [sv] Spad تلفظ رأی
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] Kungliga Myntkabinettet تلفظ رأی
10/12/2013 Birka (= stad under vikingatiden) [sv] Birka (= stad under vikingatiden) تلفظ رأی
10/12/2013 bronsåldern [sv] bronsåldern تلفظ رأی
10/12/2013 järnåldern [sv] järnåldern تلفظ رأی
10/12/2013 tillförsiktig [sv] tillförsiktig تلفظ رأی
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] tillförsiktlig تلفظ رأی
10/12/2013 angora [sv] angora تلفظ رأی
10/12/2013 Angostura [sv] Angostura تلفظ رأی
10/12/2013 Anhang [sv] Anhang تلفظ رأی
10/12/2013 anilin [sv] anilin تلفظ رأی
10/12/2013 ankarbult [sv] ankarbult تلفظ رأی
10/12/2013 anis [sv] anis تلفظ رأی
10/12/2013 kista (= trälåda) [sv] kista (= trälåda) تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

kenthn تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.655 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.091

رأی ها: 34 رأی

نمایش ها: 48.584


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 112

مکان بر اساس تلفظ ها: 120