کلماتی که kenthn در فوروو تلفظ کرده

کاربر: kenthn ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های kenthn شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2014 Gültzauudden [sv] Gültzauudden تلفظ 0 رأی
28/12/2013 traska [sv] traska تلفظ 0 رأی
28/12/2013 hagla [sv] hagla تلفظ 0 رأی
28/12/2013 dugga [sv] dugga تلفظ 1 رأی
28/12/2013 bönhöra [sv] bönhöra تلفظ 0 رأی
28/12/2013 maffig [sv] maffig تلفظ 1 رأی
28/12/2013 skandera [sv] skandera تلفظ 0 رأی
28/12/2013 reliabilitet [sv] reliabilitet تلفظ 0 رأی
28/12/2013 validitet [sv] validitet تلفظ 0 رأی
28/12/2013 lårbenshals [sv] lårbenshals تلفظ 0 رأی
28/12/2013 kåpa [sv] kåpa تلفظ 0 رأی
28/12/2013 däld [sv] däld تلفظ 0 رأی
28/12/2013 separatist [sv] separatist تلفظ 0 رأی
28/12/2013 statskupp [sv] statskupp تلفظ 0 رأی
28/12/2013 pingla [sv] pingla تلفظ 0 رأی
28/12/2013 Flik [sv] Flik تلفظ 1 رأی
28/12/2013 Spad [sv] Spad تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] Kungliga Myntkabinettet تلفظ 0 رأی
10/12/2013 birka [sv] birka تلفظ 0 رأی
10/12/2013 bronsåldern [sv] bronsåldern تلفظ 0 رأی
10/12/2013 järnåldern [sv] järnåldern تلفظ 0 رأی
10/12/2013 tillförsiktig [sv] tillförsiktig تلفظ 0 رأی
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] tillförsiktlig تلفظ 0 رأی
10/12/2013 angora [sv] angora تلفظ 0 رأی
10/12/2013 angostura [sv] angostura تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Anhang [sv] Anhang تلفظ 0 رأی
10/12/2013 anilin [sv] anilin تلفظ 0 رأی
10/12/2013 ankarbult [sv] ankarbult تلفظ 0 رأی
10/12/2013 anis [sv] anis تلفظ 0 رأی
10/12/2013 kista (= trälåda) [sv] kista (= trälåda) تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

kenthn تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 2.650 (45 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.108

رأی‌ها: 60 رأی

نمایش‌ها: 90.560


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 131

مکان بر اساس تلفظ ها: 144