کلمات تلفظ شده توسط kent در فورو

کاربر: kent مشترک تلفظ های kent شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/09/2008 chillax [en] chillax تلفظ 0 رأی
16/09/2008 pouet [fr] pouet تلفظ رأی
16/09/2008 où es-tu? [fr] où es-tu? تلفظ 1 رأی
16/09/2008 Hey [fr] Hey تلفظ رأی
16/09/2008 bonjour [fr] bonjour تلفظ 4 رأی
16/09/2008 je [fr] je تلفظ -1 رأی
16/09/2008 s'il [fr] s'il تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 joie de vivre [fr] joie de vivre تلفظ رأی
16/09/2008 Dimanche [fr] Dimanche تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 de rigueur [fr] de rigueur تلفظ رأی
16/09/2008 lieutenant colonel [fr] lieutenant colonel تلفظ رأی
16/09/2008 modéré [fr] modéré تلفظ رأی
16/09/2008 léger [fr] léger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 longueur [fr] longueur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 lentement [fr] lentement تلفظ رأی
16/09/2008 Carcassonne [fr] Carcassonne تلفظ -2 رأی
16/09/2008 vite [fr] vite تلفظ رأی
16/09/2008 Québec [fr] Québec تلفظ رأی
16/09/2008 giroux [fr] giroux تلفظ رأی
16/09/2008 Je vais t'aimer [fr] Je vais t'aimer تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 roquefort [fr] roquefort تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/09/2008 Geoffroi [fr] Geoffroi تلفظ رأی
16/09/2008 Lascaux [fr] Lascaux تلفظ رأی
16/09/2008 croisez [fr] croisez تلفظ رأی
16/09/2008 cailloux [fr] cailloux تلفظ رأی
16/09/2008 nadine [fr] nadine تلفظ رأی
16/09/2008 jumeau [fr] jumeau تلفظ رأی
16/09/2008 jeunesse [fr] jeunesse تلفظ رأی
16/09/2008 lacrosse [fr] lacrosse تلفظ رأی
16/09/2008 Pourbaix [fr] Pourbaix تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://www.kentgarage.com

kent تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 37 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی ها: 11 رأی

نمایش ها: 12.411


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.613

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.615