کلماتی که kelidee در فوروو تلفظ کرده

کاربر: kelidee مشترک تلفظ‌های kelidee شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/05/2010 connaissances [fr] connaissances تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/03/2010 subitement [fr] subitement تلفظ 0 رأی
04/03/2010 mélancolie [fr] mélancolie تلفظ 0 رأی
04/03/2010 Toulouse [fr] Toulouse تلفظ 2 رأی
01/03/2010 saucisson [fr] saucisson تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 hamburger [fr] hamburger تلفظ 2 رأی
01/03/2010 nonchalant [fr] nonchalant تلفظ 1 رأی
01/03/2010 caca d’oie [fr] caca d’oie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 fenêtre [fr] fenêtre تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] Qui dois-je annoncer ? تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] jeune fille au pair تلفظ 0 رأی
01/03/2010 écran plat [fr] écran plat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 pantalon [fr] pantalon تلفظ -1 رأی
01/03/2010 cassoulets [fr] cassoulets تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

kelidee تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 14 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 8.605


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.063