کلمات تلفظ شده توسط kelidee در فورو

کاربر: kelidee مشترک تلفظ های kelidee شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/05/2010 connaissances [fr] connaissances تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/03/2010 subitement [fr] subitement تلفظ رأی
04/03/2010 mélancolie [fr] mélancolie تلفظ رأی
04/03/2010 Toulouse [fr] Toulouse تلفظ 2 رأی
01/03/2010 saucisson [fr] saucisson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 hamburger [fr] hamburger تلفظ 2 رأی
01/03/2010 nonchalant [fr] nonchalant تلفظ 1 رأی
01/03/2010 caca d’oie [fr] caca d’oie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 fenêtre [fr] fenêtre تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] Qui dois-je annoncer ? تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] jeune fille au pair تلفظ رأی
01/03/2010 écran plat [fr] écran plat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2010 pantalon [fr] pantalon تلفظ رأی
01/03/2010 cassoulets [fr] cassoulets تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

kelidee تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 14 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 5.176


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.954