کلماتی که kattyy در فوروو تلفظ کرده

کاربر: kattyy مشترک تلفظ‌های kattyy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2011 маленек [ru] маленек تلفظ 0 رأی
29/01/2011 спрятать [ru] спрятать تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/01/2011 манизм [ru] манизм تلفظ 0 رأی
29/01/2011 algologie [fr] algologie تلفظ 0 رأی
29/01/2011 sympathique [fr] sympathique تلفظ 3 رأی
29/01/2011 bonjour [fr] bonjour تلفظ 2 رأی
29/01/2011 François Pillon [fr] François Pillon تلفظ 0 رأی
29/01/2011 Frédéric Chaubin [fr] Frédéric Chaubin تلفظ 0 رأی
29/01/2011 héliocentrique [fr] héliocentrique تلفظ 0 رأی
29/01/2011 géocentrisme [fr] géocentrisme تلفظ 0 رأی
29/01/2011 géocentrique [fr] géocentrique تلفظ 0 رأی
29/01/2011 локти [ru] локти تلفظ 0 رأی
29/01/2011 строптивый [ru] строптивый تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

kattyy تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 13 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 4.684


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: n/a