کلمات تلفظ شده توسط katts21 در فورو

کاربر: katts21 مشترک تلفظ های katts21 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/02/2009 oivaline [et] oivaline تلفظ رأی
15/02/2009 kui [et] kui تلفظ رأی
15/02/2009 ilus [et] ilus تلفظ رأی
14/02/2009 Liisa [et] Liisa تلفظ رأی
14/02/2009 Karel [et] Karel تلفظ رأی
14/02/2009 Aliide [et] Aliide تلفظ رأی
14/02/2009 Taali [et] Taali تلفظ رأی
14/02/2009 Liisabet [et] Liisabet تلفظ رأی
14/02/2009 Eva [et] Eva تلفظ رأی
14/02/2009 Stiina [et] Stiina تلفظ رأی
14/02/2009 Herman [et] Herman تلفظ رأی
14/02/2009 Arno [et] Arno تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/02/2009 postkaart [et] postkaart تلفظ رأی
14/02/2009 Oskar [et] Oskar تلفظ رأی
14/02/2009 Hille [et] Hille تلفظ رأی
14/02/2009 Liisu [et] Liisu تلفظ رأی
14/02/2009 Toomas [et] Toomas تلفظ رأی
14/02/2009 Eduard [et] Eduard تلفظ رأی
14/02/2009 mari [et] mari تلفظ رأی
14/02/2009 Anton [et] Anton تلفظ رأی
14/02/2009 Marii [et] Marii تلفظ رأی
14/02/2009 Jaanus [et] Jaanus تلفظ رأی
14/02/2009 Helda [et] Helda تلفظ رأی
14/02/2009 Evald [et] Evald تلفظ رأی
14/02/2009 uno [et] uno تلفظ رأی
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] Ma olen eestlane تلفظ رأی
14/02/2009 aitäh [et] aitäh تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
14/02/2009 malle [et] malle تلفظ رأی
14/02/2009 Arnold [et] Arnold تلفظ رأی
14/02/2009 Aino [et] Aino تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: استونی

katts21 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 53 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 10.178


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.835

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.503