کلماتی که julianmid در فوروو تلفظ کرده

کاربر: julianmid مشترک تلفظ‌های julianmid شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/07/2008 recoger [es] recoger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 pocos [es] pocos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 aunque [es] aunque تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 auténtico [es] auténtico تلفظ 0 رأی
10/07/2008 paciencia [es] paciencia تلفظ 0 رأی
10/07/2008 refinado [es] refinado تلفظ 0 رأی
10/07/2008 renegociar [es] renegociar تلفظ 0 رأی
10/07/2008 oscura [es] oscura تلفظ 0 رأی
10/07/2008 hecho [es] hecho تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 tigre [es] tigre تلفظ 2 رأی
10/07/2008 actriz [es] actriz تلفظ 0 رأی
10/07/2008 follar [es] follar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/07/2008 llegar [es] llegar تلفظ 0 رأی
10/07/2008 geriátrico [es] geriátrico تلفظ 0 رأی
10/07/2008 hipocondríaco [es] hipocondríaco تلفظ 0 رأی
12/04/2008 colchón [es] colchón تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Cala Blanes [es] Cala Blanes تلفظ 0 رأی
12/04/2008 navegar [es] navegar تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Francisco de Goya [es] Francisco de Goya تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Federico García Lorca [es] Federico García Lorca تلفظ 0 رأی
12/04/2008 puta [es] puta تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
12/04/2008 toro [es] toro تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/04/2008 Taringa [es] Taringa تلفظ 0 رأی
12/04/2008 que [es] que تلفظ 3 رأی
12/04/2008 Paz Vega [es] Paz Vega تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Escondido [es] Escondido تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Santander [es] Santander تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/04/2008 Vitoria [es] Vitoria تلفظ 0 رأی
12/04/2008 ¡Buenos días! [es] ¡Buenos días! تلفظ 0 رأی
12/04/2008 General Juan Domingo Perón [es] General Juan Domingo Perón تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

julianmid تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 37 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی‌ها: 14 رأی

نمایش‌ها: 12.253


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.104

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.719