کلمات تلفظ شده توسط julia_cat در فورو

کاربر: julia_cat مشترک تلفظ های julia_cat شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/12/2009 xiroi [ca] xiroi تلفظ رأی
05/12/2009 puix [ca] puix تلفظ رأی
05/12/2009 salut [ca] salut تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

julia_cat تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 2.122


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 20.910