کلمات تلفظ شده توسط jrs301 در فورو

کاربر: jrs301 مشترک تلفظ های jrs301 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/01/2012 Hundred Years' War [en] Hundred Years' War تلفظ 0 رأی
29/01/2012 Bras d' or [en] Bras d' or تلفظ 0 رأی
29/01/2012 house [en] house تلفظ 0 رأی
29/01/2012 Couch [en] Couch تلفظ 0 رأی
29/01/2012 not [en] not تلفظ 0 رأی
29/01/2012 got [en] got تلفظ 1 رأی
07/08/2009 glacier [en] glacier تلفظ 1 رأی
07/08/2009 luger [en] luger تلفظ 0 رأی
07/08/2009 glycogenolysis [en] glycogenolysis تلفظ 0 رأی
07/08/2009 volatile [en] volatile تلفظ 2 رأی
07/08/2009 empowerment [en] empowerment تلفظ 0 رأی
07/08/2009 figurehead [en] figurehead تلفظ 0 رأی
07/08/2009 Dartmouth [en] Dartmouth تلفظ 0 رأی
07/08/2009 output [en] output تلفظ 1 رأی
07/08/2009 tourist [en] tourist تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 Armenia [en] Armenia تلفظ 0 رأی
07/08/2009 acrobatics [en] acrobatics تلفظ 0 رأی
07/08/2009 adipose [en] adipose تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کانادا

jrs301 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 4.514


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.743