کلمات تلفظ شده توسط jpablotr در فورو

کاربر: jpablotr مشترک تلفظ های jpablotr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
20/12/2009 expresado [es] expresado تلفظ رأی
20/12/2009 discutir [es] discutir تلفظ رأی
20/12/2009 departir [es] departir تلفظ رأی
20/12/2009 dicharachero [es] dicharachero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2009 dicción [es] dicción تلفظ رأی
20/12/2009 diástole [es] diástole تلفظ رأی
20/12/2009 referido [es] referido تلفظ رأی
20/12/2009 locución [es] locución تلفظ رأی
20/12/2009 adagio [es] adagio تلفظ رأی
20/12/2009 mentado [es] mentado تلفظ رأی
20/12/2009 mencionado [es] mencionado تلفظ رأی
20/12/2009 enumerar [es] enumerar تلفظ رأی
20/12/2009 calumniado [es] calumniado تلفظ رأی
20/12/2009 parlotear [es] parlotear تلفظ رأی
20/12/2009 diezmo [es] diezmo تلفظ رأی
20/12/2009 diezmar [es] diezmar تلفظ رأی
20/12/2009 calumniar [es] calumniar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2009 disgregado [es] disgregado تلفظ رأی
20/12/2009 desolar [es] desolar تلفظ رأی
20/12/2009 indolente [es] indolente تلفظ رأی
20/12/2009 frígido [es] frígido تلفظ رأی
20/12/2009 impasible [es] impasible تلفظ رأی
20/12/2009 designación [es] designación تلفظ رأی
20/12/2009 denominación [es] denominación تلفظ رأی
20/12/2009 aludir [es] aludir تلفظ رأی
20/12/2009 decirse [es] decirse تلفظ رأی
20/12/2009 mencionar [es] mencionar تلفظ رأی
20/12/2009 apenarse [es] apenarse تلفظ رأی
20/12/2009 apiadarse [es] apiadarse تلفظ رأی
20/12/2009 apurarse [es] apurarse تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

Hi, I'm from Colombia (Spanish native speaker, if you need some words!) now I'm living in the US trying to learn English! ouch!!!

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کلمبیا

jpablotr تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 243 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 67

رأی ها: 18 رأی

نمایش ها: 14.477


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.453

مکان بر اساس تلفظ ها: 966