کلمات تلفظ شده توسط jpablotr در فورو

کاربر: jpablotr مشترک تلفظ های jpablotr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
20/12/2009 expresado [es] expresado تلفظ 0 رأی
20/12/2009 discutir [es] discutir تلفظ 0 رأی
20/12/2009 departir [es] departir تلفظ 0 رأی
20/12/2009 dicharachero [es] dicharachero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2009 dicción [es] dicción تلفظ 0 رأی
20/12/2009 diástole [es] diástole تلفظ 0 رأی
20/12/2009 referido [es] referido تلفظ 0 رأی
20/12/2009 locución [es] locución تلفظ 0 رأی
20/12/2009 adagio [es] adagio تلفظ 0 رأی
20/12/2009 mentado [es] mentado تلفظ 0 رأی
20/12/2009 mencionado [es] mencionado تلفظ 0 رأی
20/12/2009 enumerar [es] enumerar تلفظ 0 رأی
20/12/2009 calumniado [es] calumniado تلفظ 0 رأی
20/12/2009 parlotear [es] parlotear تلفظ 0 رأی
20/12/2009 diezmo [es] diezmo تلفظ 0 رأی
20/12/2009 diezmar [es] diezmar تلفظ 0 رأی
20/12/2009 calumniar [es] calumniar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2009 disgregado [es] disgregado تلفظ 0 رأی
20/12/2009 desolar [es] desolar تلفظ 0 رأی
20/12/2009 indolente [es] indolente تلفظ 0 رأی
20/12/2009 frígido [es] frígido تلفظ 0 رأی
20/12/2009 impasible [es] impasible تلفظ 0 رأی
20/12/2009 designación [es] designación تلفظ 0 رأی
20/12/2009 denominación [es] denominación تلفظ 0 رأی
20/12/2009 aludir [es] aludir تلفظ 0 رأی
20/12/2009 decirse [es] decirse تلفظ 0 رأی
20/12/2009 mencionar [es] mencionar تلفظ 0 رأی
20/12/2009 apenarse [es] apenarse تلفظ 0 رأی
20/12/2009 apiadarse [es] apiadarse تلفظ 0 رأی
20/12/2009 apurarse [es] apurarse تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

Hi, I'm from Colombia (Spanish native speaker, if you need some words!) now I'm living in the US trying to learn English! ouch!!!

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کلمبیا

jpablotr تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 243 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 67

رأی ها: 18 رأی

نمایش ها: 14.546


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.455

مکان بر اساس تلفظ ها: 967