کلمات تلفظ شده توسط jooker در فورو

کاربر: jooker مشترک تلفظ های jooker شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/10/2012 Yahya Kemal BEYATLI [tr] Yahya Kemal BEYATLI تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/10/2012 Gandhi Kemal [tr] Gandhi Kemal تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Adnan Oktar [tr] Adnan Oktar تلفظ 0 رأی
02/10/2012 KPSS [tr] KPSS تلفظ 0 رأی
02/10/2012 AKP [tr] AKP تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Recep Tayyip Erdoğan [tr] Recep Tayyip Erdoğan تلفظ -1 رأی
02/10/2012 Recep AKDAĞ [tr] Recep AKDAĞ تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Mustafa Kemal Atatürk [tr] Mustafa Kemal Atatürk تلفظ 3 رأی
02/10/2012 Sercan [tr] Sercan تلفظ 0 رأی
02/10/2012 demir leblebi [tr] demir leblebi تلفظ 0 رأی
02/10/2012 gitmişmişiz [tr] gitmişmişiz تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: بوقلمون

jooker تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 11 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 1.604


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.845

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.627