کلمات تلفظ شده توسط jonjonson در فورو

کاربر: jonjonson مشترک تلفظ های jonjonson شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/06/2011 krakki [is] krakki تلفظ رأی
11/06/2011 tímamót [is] tímamót تلفظ رأی
11/06/2011 leiðbeining [is] leiðbeining تلفظ رأی
11/06/2011 mikilvægi [is] mikilvægi تلفظ رأی
11/06/2011 hagsmunir [is] hagsmunir تلفظ رأی
11/06/2011 atvinnuleysi [is] atvinnuleysi تلفظ رأی
11/06/2011 ketill [is] ketill تلفظ رأی
11/06/2011 kústur [is] kústur تلفظ رأی
11/06/2011 kúgun [is] kúgun تلفظ رأی
11/06/2011 afsökun [is] afsökun تلفظ رأی
11/06/2011 aldin [is] aldin تلفظ رأی
11/06/2011 atriði [is] atriði تلفظ رأی
11/06/2011 arður [is] arður تلفظ رأی
11/06/2011 átt [is] átt تلفظ رأی
11/06/2011 þroskahömlun [is] þroskahömlun تلفظ رأی
11/06/2011 upplýsingar [is] upplýsingar تلفظ رأی
11/06/2011 launráð [is] launráð تلفظ رأی
11/06/2011 bylting [is] bylting تلفظ رأی
11/06/2011 hreyfill [is] hreyfill تلفظ رأی
11/06/2011 vísundur [is] vísundur تلفظ رأی
11/06/2011 dáleiðsla [is] dáleiðsla تلفظ رأی
11/06/2011 strompur [is] strompur تلفظ رأی
11/06/2011 musteri [is] musteri تلفظ رأی
11/06/2011 múður [is] múður تلفظ رأی
11/06/2011 lækning [is] lækning تلفظ رأی
11/06/2011 rembingur [is] rembingur تلفظ رأی
11/06/2011 hitamælir [is] hitamælir تلفظ رأی
11/06/2011 barátta [is] barátta تلفظ رأی
11/06/2011 kjötæta [is] kjötæta تلفظ رأی
11/06/2011 öskufall [is] öskufall تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایسلند

jonjonson تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 116

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 5.070


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.832