کلماتی که joannamarie در فوروو تلفظ کرده

کاربر: joannamarie مشترک تلفظ‌های joannamarie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2009 rabii [ilo] rabii تلفظ 0 رأی
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bakes [ilo] bakes تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek تلفظ 0 رأی
07/07/2009 baket [ilo] baket تلفظ 0 رأی
07/07/2009 buaya [ilo] buaya تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فیلیپین

joannamarie تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9

واژگان افزوده شده: 1

نمایش‌ها: 7.162


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 38.198

مکان بر اساس تلفظ ها: 14.609