کلمات تلفظ شده توسط joannamarie در فورو

کاربر: joannamarie مشترک تلفظ های joannamarie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/07/2009 rabii [ilo] rabii تلفظ 0 رأی
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bakes [ilo] bakes تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek تلفظ 0 رأی
07/07/2009 baket [ilo] baket تلفظ 0 رأی
07/07/2009 buaya [ilo] buaya تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit تلفظ 0 رأی
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فیلیپین

joannamarie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 9

واژگان افزوده شده: 1

نمایش ها: 4.581


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 30.867

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.360