کلمات تلفظ شده توسط joannamarie در فورو

کاربر: joannamarie مشترک تلفظ های joannamarie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/07/2009 rabii [ilo] rabii تلفظ رأی
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget تلفظ رأی
07/07/2009 bakes [ilo] bakes تلفظ رأی
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga تلفظ رأی
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek تلفظ رأی
07/07/2009 baket [ilo] baket تلفظ رأی
07/07/2009 buaya [ilo] buaya تلفظ رأی
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit تلفظ رأی
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فیلیپین

joannamarie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 9

واژگان افزوده شده: 1

نمایش ها: 4.484


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 33.516

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.292