کلماتی که jesusfreak210 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: jesusfreak210 مشترک تلفظ‌های jesusfreak210 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2008 debit [en] debit تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 debt [en] debt تلفظ 0 رأی
05/04/2008 tsunami [en] tsunami تلفظ 1 رأی
05/04/2008 license [en] license تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Chat [en] Chat تلفظ 2 رأی
05/04/2008 online [en] online تلفظ -1 رأی
05/04/2008 search [en] search تلفظ 1 رأی
05/04/2008 easy [en] easy تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 many [en] many تلفظ 0 رأی
05/04/2008 lady [en] lady تلفظ 1 رأی
05/04/2008 all [en] all تلفظ 1 رأی
05/04/2008 yourself [en] yourself تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Ruby [en] Ruby تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Starbucks [en] Starbucks تلفظ 0 رأی
05/04/2008 apricot [en] apricot تلفظ 0 رأی
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] Nebuchadnezzar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

jesusfreak210 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 16 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 15

رأی‌ها: 13 رأی

نمایش‌ها: 10.815


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.884

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.273