کلمات تلفظ شده توسط jesusfreak210 در فورو

کاربر: jesusfreak210 مشترک تلفظ های jesusfreak210 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/04/2008 debit [en] debit تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 debt [en] debt تلفظ 0 رأی
05/04/2008 tsunami [en] tsunami تلفظ 0 رأی
05/04/2008 license [en] license تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Chat [en] Chat تلفظ 2 رأی
05/04/2008 online [en] online تلفظ -1 رأی
05/04/2008 search [en] search تلفظ 1 رأی
05/04/2008 easy [en] easy تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 many [en] many تلفظ رأی
05/04/2008 lady [en] lady تلفظ رأی
05/04/2008 all [en] all تلفظ 1 رأی
05/04/2008 later [en] later تلفظ رأی
05/04/2008 yourself [en] yourself تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Ruby [en] Ruby تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Starbucks [en] Starbucks تلفظ رأی
05/04/2008 apricot [en] apricot تلفظ رأی
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] Nebuchadnezzar تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

jesusfreak210 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 17 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 15

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 7.126


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.008

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.108