کلمات تلفظ شده توسط jdwoo در فورو صفحه 2.

کاربر: jdwoo مشترک تلفظ های jdwoo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/11/2012 son of a bitch [en] son of a bitch تلفظ 1 رأی
29/11/2012 fuck [en] fuck تلفظ -1 رأی
29/11/2012 go fuck yourself [en] go fuck yourself تلفظ 0 رأی
29/11/2012 duck [en] duck تلفظ -1 رأی
29/11/2012 superconductivity [en] superconductivity تلفظ 0 رأی
29/11/2012 disturbed [en] disturbed تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Pembroke [en] Pembroke تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Worcester [en] Worcester تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Suffolk [en] Suffolk تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Rockland [en] Rockland تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Billerica [en] Billerica تلفظ 0 رأی
29/11/2012 peridromophilia [en] peridromophilia تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Haverhill [en] Haverhill تلفظ 1 رأی
29/11/2012 aunt [en] aunt تلفظ 0 رأی
29/11/2012 often [en] often تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Federal Reserve [en] Federal Reserve تلفظ 0 رأی
29/11/2012 federal [en] federal تلفظ 0 رأی
29/11/2012 clothes [en] clothes تلفظ 0 رأی
29/11/2012 cacophony [en] cacophony تلفظ 0 رأی
29/11/2012 candidate [en] candidate تلفظ 1 رأی
29/11/2012 barbed wire [en] barbed wire تلفظ -1 رأی
29/11/2012 ask [en] ask تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Antarctic [en] Antarctic تلفظ 0 رأی
29/11/2012 tea-cup [en] tea-cup تلفظ 0 رأی
29/11/2012 skew-whiff [en] skew-whiff تلفظ 0 رأی
29/11/2012 aisle [en] aisle تلفظ 0 رأی
29/11/2012 marry [en] marry تلفظ 0 رأی
29/11/2012 St Jude [en] St Jude تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Ards [en] Ards تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Warwick [en] Warwick تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.facebook.com/thegreatpatriarch

jdwoo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 61

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 5.555


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 20.176

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.123