کلمات تلفظ شده توسط jdwoo در فورو صفحه 2.

کاربر: jdwoo مشترک تلفظ های jdwoo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/11/2012 son of a bitch [en] son of a bitch تلفظ 1 رأی
29/11/2012 fuck [en] fuck تلفظ -1 رأی
29/11/2012 go fuck yourself [en] go fuck yourself تلفظ رأی
29/11/2012 duck [en] duck تلفظ -1 رأی
29/11/2012 superconductivity [en] superconductivity تلفظ رأی
29/11/2012 disturbed [en] disturbed تلفظ رأی
29/11/2012 Pembroke [en] Pembroke تلفظ رأی
29/11/2012 Worcester [en] Worcester تلفظ رأی
29/11/2012 Suffolk [en] Suffolk تلفظ رأی
29/11/2012 Rockland [en] Rockland تلفظ رأی
29/11/2012 Billerica [en] Billerica تلفظ رأی
29/11/2012 peridromophilia [en] peridromophilia تلفظ رأی
29/11/2012 Haverhill [en] Haverhill تلفظ 1 رأی
29/11/2012 aunt [en] aunt تلفظ رأی
29/11/2012 often [en] often تلفظ رأی
29/11/2012 Federal Reserve [en] Federal Reserve تلفظ رأی
29/11/2012 federal [en] federal تلفظ رأی
29/11/2012 clothes [en] clothes تلفظ رأی
29/11/2012 cacophony [en] cacophony تلفظ رأی
29/11/2012 candidate [en] candidate تلفظ 1 رأی
29/11/2012 barbed wire [en] barbed wire تلفظ -1 رأی
29/11/2012 ask [en] ask تلفظ رأی
29/11/2012 Antarctic [en] Antarctic تلفظ رأی
29/11/2012 tea-cup [en] tea-cup تلفظ رأی
29/11/2012 skew-whiff [en] skew-whiff تلفظ رأی
29/11/2012 aisle [en] aisle تلفظ رأی
29/11/2012 marry [en] marry تلفظ رأی
29/11/2012 St Jude [en] St Jude تلفظ رأی
29/11/2012 Ards [en] Ards تلفظ رأی
29/11/2012 Warwick [en] Warwick تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.facebook.com/thegreatpatriarch

jdwoo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 61

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 5.383


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 42.953

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.112