کلماتی که jdwoo در فوروو تلفظ کرده

کاربر: jdwoo مشترک تلفظ‌های jdwoo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/11/2012 Honorificabilitudinitatibus [en] Honorificabilitudinitatibus تلفظ 0 رأی
29/11/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ -1 رأی
29/11/2012 floccinaucinihilipilification [en] floccinaucinihilipilification تلفظ -1 رأی
29/11/2012 vineyard [en] vineyard تلفظ 0 رأی
29/11/2012 captain [en] captain تلفظ 0 رأی
29/11/2012 servility [en] servility تلفظ 0 رأی
29/11/2012 ginormous [en] ginormous تلفظ 0 رأی
29/11/2012 crystallize [en] crystallize تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Thomas Tomkins [en] Thomas Tomkins تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Agnes Martin [en] Agnes Martin تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Baton Rouge [en] Baton Rouge تلفظ 0 رأی
29/11/2012 acquiesce [en] acquiesce تلفظ 1 رأی
29/11/2012 Daniel Craig [en] Daniel Craig تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Eratosthenes [en] Eratosthenes تلفظ 0 رأی
29/11/2012 prefer [en] prefer تلفظ 0 رأی
29/11/2012 womanly [en] womanly تلفظ 0 رأی
29/11/2012 yachter [en] yachter تلفظ 0 رأی
29/11/2012 you've [en] you've تلفظ 0 رأی
29/11/2012 accordingly [en] accordingly تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Baccalaureate [en] Baccalaureate تلفظ 0 رأی
29/11/2012 handsome [en] handsome تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Richard Dawkins [en] Richard Dawkins تلفظ 0 رأی
29/11/2012 disaster [en] disaster تلفظ 0 رأی
29/11/2012 petrochemical [en] petrochemical تلفظ 0 رأی
29/11/2012 poopy [en] poopy تلفظ 0 رأی
29/11/2012 default [en] default تلفظ -1 رأی
29/11/2012 enumerate [en] enumerate تلفظ 0 رأی
29/11/2012 spinach [en] spinach تلفظ -1 رأی
29/11/2012 duck [en] duck تلفظ -1 رأی
29/11/2012 superconductivity [en] superconductivity تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

jdwoo تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 55

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 11.495


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 48.251

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.204