کلمات تلفظ شده توسط jdwoo در فورو

کاربر: jdwoo مشترک تلفظ های jdwoo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/11/2012 Honorificabilitudinitatibus [en] Honorificabilitudinitatibus تلفظ 0 رأی
29/11/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ رأی
29/11/2012 pseudopseudohypoparathyroidism [en] pseudopseudohypoparathyroidism تلفظ رأی
29/11/2012 floccinaucinihilipilification [en] floccinaucinihilipilification تلفظ 0 رأی
29/11/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -2 رأی
29/11/2012 vineyard [en] vineyard تلفظ رأی
29/11/2012 captain [en] captain تلفظ رأی
29/11/2012 servility [en] servility تلفظ رأی
29/11/2012 ginormous [en] ginormous تلفظ رأی
29/11/2012 crystallize [en] crystallize تلفظ رأی
29/11/2012 Thomas Tomkins [en] Thomas Tomkins تلفظ رأی
29/11/2012 Agnes Martin [en] Agnes Martin تلفظ رأی
29/11/2012 Baton Rouge [en] Baton Rouge تلفظ رأی
29/11/2012 acquiesce [en] acquiesce تلفظ رأی
29/11/2012 Daniel Craig [en] Daniel Craig تلفظ رأی
29/11/2012 Eratosthenes [en] Eratosthenes تلفظ رأی
29/11/2012 prefer [en] prefer تلفظ رأی
29/11/2012 womanly [en] womanly تلفظ رأی
29/11/2012 yachter [en] yachter تلفظ رأی
29/11/2012 you've [en] you've تلفظ رأی
29/11/2012 accordingly [en] accordingly تلفظ رأی
29/11/2012 Baccalaureate [en] Baccalaureate تلفظ رأی
29/11/2012 handsome [en] handsome تلفظ رأی
29/11/2012 Richard Dawkins [en] Richard Dawkins تلفظ رأی
29/11/2012 disaster [en] disaster تلفظ رأی
29/11/2012 petrochemical [en] petrochemical تلفظ رأی
29/11/2012 poopy [en] poopy تلفظ رأی
29/11/2012 default [en] default تلفظ -1 رأی
29/11/2012 enumerate [en] enumerate تلفظ رأی
29/11/2012 spinach [en] spinach تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.facebook.com/thegreatpatriarch

jdwoo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 61

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 5.377


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 24.386

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.133