کلمات تلفظ شده توسط jbwilgus در فورو

کاربر: jbwilgus مشترک تلفظ های jbwilgus شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/08/2009 Guatemalans [en] Guatemalans تلفظ رأی
10/08/2009 Guatemalan [en] Guatemalan تلفظ رأی
10/08/2009 guardsmen [en] guardsmen تلفظ رأی
10/08/2009 guardsman [en] guardsman تلفظ رأی
10/08/2009 guards [en] guards تلفظ رأی
10/08/2009 guardrail [en] guardrail تلفظ رأی
10/08/2009 guardianships [en] guardianships تلفظ رأی
10/08/2009 guardians [en] guardians تلفظ رأی
10/08/2009 guardian [en] guardian تلفظ رأی
10/08/2009 guardhouses [en] guardhouses تلفظ رأی
10/08/2009 guardhouse [en] guardhouse تلفظ رأی
10/08/2009 guarders [en] guarders تلفظ رأی
10/08/2009 guarder [en] guarder تلفظ رأی
10/08/2009 guardedly [en] guardedly تلفظ رأی
10/08/2009 guarded [en] guarded تلفظ رأی
10/08/2009 guarantying [en] guarantying تلفظ رأی
10/08/2009 guarantors [en] guarantors تلفظ رأی
10/08/2009 guarantied [en] guarantied تلفظ رأی
10/08/2009 guarantees [en] guarantees تلفظ -1 رأی
10/08/2009 guaranteeing [en] guaranteeing تلفظ -1 رأی
10/08/2009 guarantee [en] guarantee تلفظ 1 رأی
10/08/2009 guaranties [en] guaranties تلفظ رأی
10/08/2009 gryphons [en] gryphons تلفظ رأی
10/08/2009 gryphon [en] gryphon تلفظ رأی
10/08/2009 grunts [en] grunts تلفظ رأی
10/08/2009 gruntle [en] gruntle تلفظ رأی
10/08/2009 gruntingly [en] gruntingly تلفظ رأی
10/08/2009 grunting [en] grunting تلفظ رأی
10/08/2009 grunters [en] grunters تلفظ رأی
10/08/2009 grungy [en] grungy تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

jbwilgus تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 207 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 11 رأی

نمایش ها: 10.162


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 29.960

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.113