کلمات تلفظ شده توسط janainamourao در فورو صفحه 2.

کاربر: janainamourao مشترک تلفظ های janainamourao شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/05/2010 científicas [pt] científicas تلفظ رأی
01/05/2010 mediunismo [pt] mediunismo تلفظ رأی
01/05/2010 mistificações [pt] mistificações تلفظ رأی
01/05/2010 exatas [pt] exatas تلفظ رأی
01/05/2010 imperfeita [pt] imperfeita تلفظ رأی
01/05/2010 puras [pt] puras تلفظ رأی
01/05/2010 raciocínios [pt] raciocínios تلفظ رأی
01/05/2010 lembremos [pt] lembremos تلفظ رأی
01/05/2010 morrerem [pt] morrerem تلفظ رأی
01/05/2010 circos [pt] circos تلفظ رأی
01/05/2010 precursores [pt] precursores تلفظ رأی
01/05/2010 receptáculo [pt] receptáculo تلفظ رأی
01/05/2010 alcançaremos [pt] alcançaremos تلفظ رأی
01/05/2010 consubstanciada [pt] consubstanciada تلفظ رأی
01/05/2010 arrebatassem [pt] arrebatassem تلفظ رأی
01/05/2010 orbes [pt] orbes تلفظ رأی
01/05/2010 impelindo [pt] impelindo تلفظ رأی
01/05/2010 dispensarem [pt] dispensarem تلفظ رأی
01/05/2010 saberemos [pt] saberemos تلفظ رأی
01/05/2010 milenárias [pt] milenárias تلفظ رأی
01/05/2010 altos [pt] altos تلفظ رأی
01/05/2010 renitente [pt] renitente تلفظ رأی
01/05/2010 metapsiquistas [pt] metapsiquistas تلفظ رأی
01/05/2010 ilações [pt] ilações تلفظ رأی
01/05/2010 inevitáveis [pt] inevitáveis تلفظ رأی
01/05/2010 farsas [pt] farsas تلفظ رأی
01/05/2010 jazem [pt] jazem تلفظ رأی
01/05/2010 pântanos [pt] pântanos تلفظ رأی
01/05/2010 mediúnicas [pt] mediúnicas تلفظ رأی
01/05/2010 fraudes [pt] fraudes تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

janainamourao تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 79 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 6.806


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 37.691

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.565