کلمات تلفظ شده توسط janainamourao در فورو

کاربر: janainamourao مشترک تلفظ های janainamourao شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/05/2010 senhorita [pt] senhorita تلفظ رأی
01/05/2010 senhor [pt] senhor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/05/2010 relação [pt] relação تلفظ رأی
01/05/2010 suavidade [pt] suavidade تلفظ رأی
01/05/2010 vida [pt] vida تلفظ رأی
01/05/2010 folclore [pt] folclore تلفظ رأی
01/05/2010 perdão [pt] perdão تلفظ رأی
01/05/2010 coração [pt] coração تلفظ 0 رأی
01/05/2010 lindo [es] lindo تلفظ رأی
01/05/2010 perfeito [pt] perfeito تلفظ رأی
01/05/2010 comparecem [pt] comparecem تلفظ رأی
01/05/2010 corporificados [pt] corporificados تلفظ رأی
01/05/2010 designando [pt] designando تلفظ رأی
01/05/2010 Bentes [pt] Bentes تلفظ رأی
01/05/2010 colaborador [pt] colaborador تلفظ رأی
01/05/2010 ouçam [pt] ouçam تلفظ رأی
01/05/2010 ajuízem [pt] ajuízem تلفظ رأی
01/05/2010 asseverava [pt] asseverava تلفظ رأی
01/05/2010 frequento [pt] frequento تلفظ رأی
01/05/2010 espiritistas [pt] espiritistas تلفظ رأی
01/05/2010 mistificação [pt] mistificação تلفظ رأی
01/05/2010 respeitosa [pt] respeitosa تلفظ رأی
01/05/2010 furtando [pt] furtando تلفظ رأی
01/05/2010 devorei [pt] devorei تلفظ رأی
01/05/2010 obtive [pt] obtive تلفظ رأی
01/05/2010 teses [pt] teses تلفظ رأی
01/05/2010 sedutoras [pt] sedutoras تلفظ رأی
01/05/2010 Kardec [pt] Kardec تلفظ رأی
01/05/2010 filosófica [pt] filosófica تلفظ رأی
01/05/2010 metapsíquica [pt] metapsíquica تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

janainamourao تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 79 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 6.818


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 28.128

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.574