کلماتی که isabetta در فوروو تلفظ کرده

کاربر: isabetta مشترک تلفظ‌های isabetta شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/06/2010 aumento [it] aumento تلفظ 0 رأی
10/06/2010 turista [it] turista تلفظ 0 رأی
10/06/2010 turismo [it] turismo تلفظ 0 رأی
10/06/2010 emergente [it] emergente تلفظ 0 رأی
10/06/2010 intenso [it] intenso تلفظ 0 رأی
10/06/2010 medio [it] medio تلفظ 0 رأی
10/06/2010 temperatura [it] temperatura تلفظ 0 رأی
10/06/2010 casco [it] casco تلفظ 0 رأی
10/06/2010 manta [it] manta تلفظ 0 رأی
10/06/2010 Frase [it] Frase تلفظ 0 رأی
10/06/2010 normalmente [it] normalmente تلفظ 0 رأی
10/06/2010 distintivo [it] distintivo تلفظ 0 رأی
10/06/2010 po' [it] po' تلفظ 0 رأی
10/06/2010 Gianfranco [it] Gianfranco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/06/2010 Jury Chechi [it] Jury Chechi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/06/2010 campanelli [it] campanelli تلفظ 0 رأی
09/06/2010 svolgendo [it] svolgendo تلفظ 0 رأی
09/06/2010 ovvia [it] ovvia تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sottilissimo [it] sottilissimo تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sostanzialmente [it] sostanzialmente تلفظ 0 رأی
09/06/2010 avverrà [it] avverrà تلفظ 0 رأی
09/06/2010 superflue [it] superflue تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sembreranno [it] sembreranno تلفظ 0 رأی
09/06/2010 insostituibili [it] insostituibili تلفظ 0 رأی
09/06/2010 collegarsi [it] collegarsi تلفظ 0 رأی
09/06/2010 inimmaginabili [it] inimmaginabili تلفظ 0 رأی
09/06/2010 sviluppa [it] sviluppa تلفظ 0 رأی
09/06/2010 affiancheranno [it] affiancheranno تلفظ 0 رأی
09/06/2010 intrattenimento [it] intrattenimento تلفظ 0 رأی
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] Nastagio degli Onesti تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

I'm 39 years old and I live in Sardinia. I was born and raised in Pisa, so my accent is from Tuscany, which is actually very close to "standard" Italian pronunciation.

A few things I love:
- reading
- writing
- cooking
- languages
- exchanging postcards (www.postcrossing.com)
- tracking Euros (www.eurobt.eu)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

isabetta تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 256 (33 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 143

رأی‌ها: 36 رأی

نمایش‌ها: 22.665


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.083

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.129