کلمات تلفظ شده توسط isabetta در فورو

کاربر: isabetta ويراستار فوروو مشترک تلفظ های isabetta شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/06/2010 aumento [it] aumento تلفظ رأی
10/06/2010 turista [it] turista تلفظ رأی
10/06/2010 turismo [it] turismo تلفظ رأی
10/06/2010 emergente [it] emergente تلفظ رأی
10/06/2010 intenso [it] intenso تلفظ رأی
10/06/2010 medio [it] medio تلفظ رأی
10/06/2010 temperatura [it] temperatura تلفظ رأی
10/06/2010 casco [it] casco تلفظ رأی
10/06/2010 manta [it] manta تلفظ رأی
10/06/2010 frase [it] frase تلفظ رأی
10/06/2010 normalmente [it] normalmente تلفظ رأی
10/06/2010 distintivo [it] distintivo تلفظ رأی
10/06/2010 po' [it] po' تلفظ رأی
10/06/2010 Gianfranco [it] Gianfranco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/06/2010 Jury Chechi [it] Jury Chechi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/06/2010 campanelli [it] campanelli تلفظ رأی
09/06/2010 svolgendo [it] svolgendo تلفظ رأی
09/06/2010 ovvia [it] ovvia تلفظ رأی
09/06/2010 sottilissimo [it] sottilissimo تلفظ رأی
09/06/2010 sostanzialmente [it] sostanzialmente تلفظ رأی
09/06/2010 avverrà [it] avverrà تلفظ رأی
09/06/2010 superflue [it] superflue تلفظ رأی
09/06/2010 sembreranno [it] sembreranno تلفظ رأی
09/06/2010 insostituibili [it] insostituibili تلفظ رأی
09/06/2010 collegarsi [it] collegarsi تلفظ رأی
09/06/2010 inimmaginabili [it] inimmaginabili تلفظ رأی
09/06/2010 sviluppa [it] sviluppa تلفظ رأی
09/06/2010 affiancheranno [it] affiancheranno تلفظ رأی
09/06/2010 intrattenimento [it] intrattenimento تلفظ رأی
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] Nastagio degli Onesti تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

I'm 39 years old and I live in Sardinia. I was born and raised in Pisa, so my accent is from Tuscany, which is actually very close to "standard" Italian pronunciation.

A few things I love:
- reading
- writing
- cooking
- languages
- exchanging postcards (www.postcrossing.com)
- tracking Euros (www.eurobt.eu)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

وب: http://ibsdb.blogspot.com

isabetta تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 256 (24 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 145

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 16.480


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 863

مکان بر اساس تلفظ ها: 924