کلمات تلفظ شده توسط inktree در فورو

کاربر: inktree مشترک تلفظ های inktree شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/09/2009 waived [en] waived تلفظ رأی
09/09/2009 subsidised [en] subsidised تلفظ رأی
08/09/2009 Marny [en] Marny تلفظ رأی
08/09/2009 CSIRO [en] CSIRO تلفظ رأی
08/09/2009 relational [en] relational تلفظ رأی
08/09/2009 revolve [en] revolve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 solipsism [en] solipsism تلفظ رأی
08/09/2009 milquetoast [en] milquetoast تلفظ 1 رأی
08/09/2009 lackadaisy [en] lackadaisy تلفظ رأی
08/09/2009 vigilante [en] vigilante تلفظ رأی
08/09/2009 bedlamite [en] bedlamite تلفظ رأی
08/09/2009 halcyon [en] halcyon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 mellifluous [en] mellifluous تلفظ 1 رأی
08/09/2009 killjoy [en] killjoy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 echolalia [en] echolalia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 bearberry [en] bearberry تلفظ رأی
08/09/2009 gargoyle [en] gargoyle تلفظ رأی
08/09/2009 writhen [en] writhen تلفظ رأی
08/09/2009 splendid [en] splendid تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 blubberous [en] blubberous تلفظ رأی
08/09/2009 Spackle [en] Spackle تلفظ رأی
08/09/2009 foofaraw [en] foofaraw تلفظ رأی
08/09/2009 slumgullion [en] slumgullion تلفظ رأی
08/09/2009 hodgepodge [en] hodgepodge تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2009 smithereens [en] smithereens تلفظ 1 رأی
08/09/2009 fisticuffs [en] fisticuffs تلفظ رأی
08/09/2009 whangdoodle [en] whangdoodle تلفظ رأی
08/09/2009 teakettler [en] teakettler تلفظ رأی
08/09/2009 hidebehind [en] hidebehind تلفظ رأی
08/09/2009 argopelter [en] argopelter تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

inktree تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 52 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 33

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 6.047


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.351

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.568