کلمات تلفظ شده توسط incazzata در فورو صفحه 7.

کاربر: incazzata مشترک تلفظ های incazzata شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/04/2010 murky [en] murky تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2010 potentiality [en] potentiality تلفظ رأی
09/04/2010 Summer Palace [en] Summer Palace تلفظ رأی
09/04/2010 effortful [en] effortful تلفظ رأی
09/04/2010 intolerable [en] intolerable تلفظ رأی
09/04/2010 conform [en] conform تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2010 churchyard [en] churchyard تلفظ 1 رأی
09/04/2010 extremities [en] extremities تلفظ رأی
09/04/2010 menswear [en] menswear تلفظ رأی
09/04/2010 unsound [en] unsound تلفظ رأی
09/04/2010 underwent [en] underwent تلفظ رأی
09/04/2010 undergoes [en] undergoes تلفظ رأی
09/04/2010 bonkable [en] bonkable تلفظ 0 رأی
09/04/2010 bankable [en] bankable تلفظ رأی
09/04/2010 bonk [en] bonk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2010 bonking [en] bonking تلفظ 0 رأی
09/04/2010 undergoing [en] undergoing تلفظ رأی
09/04/2010 familiarise [en] familiarise تلفظ رأی
09/04/2010 estrangement [en] estrangement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2010 grappling iron [en] grappling iron تلفظ رأی
09/04/2010 bewonder [en] bewonder تلفظ رأی
09/04/2010 marginalia [en] marginalia تلفظ رأی
09/04/2010 marginalized [en] marginalized تلفظ رأی
09/04/2010 morpheme [en] morpheme تلفظ -1 رأی
09/04/2010 synchronistic [en] synchronistic تلفظ رأی
09/04/2010 phonemics [en] phonemics تلفظ -1 رأی
09/04/2010 synchronism [en] synchronism تلفظ رأی
09/04/2010 diagnostics [en] diagnostics تلفظ رأی
09/04/2010 camshaft [en] camshaft تلفظ رأی
09/04/2010 bidding [en] bidding تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

incazzata تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 822 (217 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.094

رأی ها: 292 رأی

نمایش ها: 46.656


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 233

مکان بر اساس تلفظ ها: 316