کلماتی که incazzata در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: incazzata مشترک تلفظ‌های incazzata شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/06/2010 all nighter [en] all nighter تلفظ 0 رأی
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 reupholster [en] reupholster تلفظ 0 رأی
18/06/2010 CNET [en] CNET تلفظ 0 رأی
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony تلفظ 0 رأی
18/06/2010 impressions [en] impressions تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 persuasively [en] persuasively تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 memorable [en] memorable تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 celled [en] celled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate تلفظ 0 رأی
18/06/2010 stammel [en] stammel تلفظ 0 رأی
29/05/2010 laying [en] laying تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 Holding [en] Holding تلفظ 2 رأی
29/05/2010 keeping [en] keeping تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 unequally [en] unequally تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2010 foiled [en] foiled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2010 tyrant [en] tyrant تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
28/05/2010 Induced [en] Induced تلفظ 0 رأی
28/05/2010 massacring [en] massacring تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2010 millennial [en] millennial تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2010 Undecided [en] Undecided تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2010 regality [en] regality تلفظ 0 رأی
28/05/2010 estimable [en] estimable تلفظ 0 رأی
28/05/2010 anachronistic [en] anachronistic تلفظ 2 رأی
03/05/2010 preconceive [en] preconceive تلفظ 1 رأی
03/05/2010 nor [en] nor تلفظ 0 رأی
03/05/2010 reconciliation [en] reconciliation تلفظ 0 رأی
03/05/2010 chromosome [en] chromosome تلفظ 0 رأی
03/05/2010 preference [en] preference تلفظ 1 رأی
03/05/2010 shops [en] shops تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

incazzata تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 803 (227 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.094

رأی‌ها: 360 رأی

نمایش‌ها: 68.816


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 276

مکان بر اساس تلفظ ها: 396