کلمات تلفظ شده توسط incazzata در فورو صفحه 4.

کاربر: incazzata مشترک تلفظ های incazzata شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/07/2010 diversification [en] diversification تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2010 sway [en] sway تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/07/2010 corrected [en] corrected تلفظ رأی
19/07/2010 labelled [en] labelled تلفظ رأی
19/07/2010 realistic [en] realistic تلفظ رأی
19/07/2010 specialities [en] specialities تلفظ رأی
19/07/2010 hubristic [en] hubristic تلفظ رأی
19/07/2010 misspend [en] misspend تلفظ رأی
19/07/2010 jamb [en] jamb تلفظ رأی
19/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom تلفظ رأی
19/07/2010 melon [en] melon تلفظ رأی
19/07/2010 pseudoscience [en] pseudoscience تلفظ رأی
19/07/2010 underpinned [en] underpinned تلفظ رأی
19/07/2010 drawn up [en] drawn up تلفظ رأی
19/07/2010 faddish [en] faddish تلفظ رأی
19/07/2010 legislatures [en] legislatures تلفظ رأی
16/07/2010 coupon [en] coupon تلفظ 0 رأی
16/07/2010 ratiocinate [en] ratiocinate تلفظ رأی
16/07/2010 closed [en] closed تلفظ رأی
16/07/2010 tractors [en] tractors تلفظ رأی
16/07/2010 Konk [en] Konk تلفظ رأی
16/07/2010 employing [en] employing تلفظ رأی
16/07/2010 reconstruct [en] reconstruct تلفظ رأی
16/07/2010 posited [en] posited تلفظ رأی
16/07/2010 obscured [en] obscured تلفظ رأی
16/07/2010 instances [en] instances تلفظ رأی
16/07/2010 splinters [en] splinters تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/06/2010 sour [en] sour تلفظ 3 رأی
18/06/2010 exists [en] exists تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 repent [en] repent تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

incazzata تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 822 (217 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.094

رأی ها: 292 رأی

نمایش ها: 46.641


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 233

مکان بر اساس تلفظ ها: 316