کلماتی که incazzata در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: incazzata مشترک تلفظ‌های incazzata شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/07/2010 labelled [en] labelled تلفظ 0 رأی
19/07/2010 realistic [en] realistic تلفظ 0 رأی
19/07/2010 specialities [en] specialities تلفظ 0 رأی
19/07/2010 hubristic [en] hubristic تلفظ 0 رأی
19/07/2010 misspend [en] misspend تلفظ 0 رأی
19/07/2010 jamb [en] jamb تلفظ 0 رأی
19/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom تلفظ 1 رأی
19/07/2010 melon [en] melon تلفظ 1 رأی
19/07/2010 pseudoscience [en] pseudoscience تلفظ 0 رأی
19/07/2010 underpinned [en] underpinned تلفظ 0 رأی
19/07/2010 drawn up [en] drawn up تلفظ 0 رأی
19/07/2010 faddish [en] faddish تلفظ 0 رأی
19/07/2010 legislatures [en] legislatures تلفظ 0 رأی
16/07/2010 ratiocinate [en] ratiocinate تلفظ 0 رأی
16/07/2010 closed [en] closed تلفظ 1 رأی
16/07/2010 tractors [en] tractors تلفظ 0 رأی
16/07/2010 Konk [en] Konk تلفظ 0 رأی
16/07/2010 employing [en] employing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2010 reconstruct [en] reconstruct تلفظ 0 رأی
16/07/2010 posited [en] posited تلفظ 0 رأی
16/07/2010 obscured [en] obscured تلفظ 0 رأی
16/07/2010 instances [en] instances تلفظ 0 رأی
16/07/2010 splinters [en] splinters تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/06/2010 sour [en] sour تلفظ 3 رأی
18/06/2010 exists [en] exists تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 repent [en] repent تلفظ 1 رأی
18/06/2010 arguments [en] arguments تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2010 commingled [en] commingled تلفظ 0 رأی
18/06/2010 bonds [en] bonds تلفظ 1 رأی
18/06/2010 nails [en] nails تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

incazzata تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 803 (227 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.094

رأی‌ها: 360 رأی

نمایش‌ها: 68.619


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 276

مکان بر اساس تلفظ ها: 395