کلمات تلفظ شده توسط incazzata در فورو صفحه 2.

کاربر: incazzata مشترک تلفظ های incazzata شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/02/2012 unformed [en] unformed تلفظ رأی
03/02/2012 anarchist [en] anarchist تلفظ رأی
03/02/2012 affectivity [en] affectivity تلفظ رأی
03/02/2012 affectability [en] affectability تلفظ رأی
03/02/2012 disorganization [en] disorganization تلفظ رأی
03/02/2012 unpacked [en] unpacked تلفظ رأی
03/02/2012 unforgetting [en] unforgetting تلفظ رأی
03/02/2012 unflatteringly [en] unflatteringly تلفظ رأی
03/02/2012 kidneys [en] kidneys تلفظ رأی
03/02/2012 BYOD [en] BYOD تلفظ رأی
03/02/2012 jotted [en] jotted تلفظ رأی
03/02/2012 bedside lamp [en] bedside lamp تلفظ رأی
03/02/2012 inetpub [en] inetpub تلفظ رأی
03/02/2012 barefacedness [en] barefacedness تلفظ رأی
03/02/2012 barefacedly [en] barefacedly تلفظ رأی
03/02/2012 cay [en] cay تلفظ رأی
03/02/2012 skyey [en] skyey تلفظ رأی
03/02/2012 unbuckle [en] unbuckle تلفظ رأی
03/02/2012 biscuits [en] biscuits تلفظ رأی
03/02/2012 3G [en] 3G تلفظ رأی
03/02/2012 squinting [en] squinting تلفظ رأی
03/02/2012 uncoupled [en] uncoupled تلفظ رأی
03/02/2012 open-ended [en] open-ended تلفظ رأی
03/02/2012 humbly [en] humbly تلفظ رأی
03/02/2012 submissively [en] submissively تلفظ رأی
03/02/2012 obediently [en] obediently تلفظ رأی
03/02/2012 impotently [en] impotently تلفظ رأی
03/02/2012 unhooked [en] unhooked تلفظ رأی
03/02/2012 unclasped [en] unclasped تلفظ رأی
03/02/2012 unfastened [en] unfastened تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

incazzata تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 822 (217 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.094

رأی ها: 292 رأی

نمایش ها: 46.777


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 233

مکان بر اساس تلفظ ها: 315