کلمات تلفظ شده توسط incazzata در فورو

کاربر: incazzata مشترک تلفظ های incazzata شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/11/2012 attacks [en] attacks تلفظ رأی
26/11/2012 Jack the Ripper [en] Jack the Ripper تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/11/2012 soon [en] soon تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
26/11/2012 jpg [en] jpg تلفظ رأی
26/11/2012 1st [en] 1st تلفظ رأی
26/11/2012 https [en] https تلفظ رأی
22/04/2012 reissue [en] reissue تلفظ رأی
22/04/2012 flightworthy [en] flightworthy تلفظ رأی
22/04/2012 disembarrass [en] disembarrass تلفظ رأی
22/04/2012 jeopardizes [en] jeopardizes تلفظ رأی
22/04/2012 Travis Walters [en] Travis Walters تلفظ رأی
17/02/2012 bartered [en] bartered تلفظ رأی
17/02/2012 deceptive [en] deceptive تلفظ رأی
17/02/2012 identification [en] identification تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2012 voodoo [en] voodoo تلفظ رأی
17/02/2012 technicalities [en] technicalities تلفظ رأی
17/02/2012 compact disc [en] compact disc تلفظ رأی
17/02/2012 sickened [en] sickened تلفظ رأی
17/02/2012 deformed [en] deformed تلفظ رأی
17/02/2012 protective [en] protective تلفظ رأی
17/02/2012 distribution [en] distribution تلفظ 1 رأی
17/02/2012 regularity [en] regularity تلفظ رأی
17/02/2012 dressing table [en] dressing table تلفظ رأی
17/02/2012 figurine [en] figurine تلفظ رأی
17/02/2012 maternity [en] maternity تلفظ رأی
17/02/2012 skates [en] skates تلفظ رأی
17/02/2012 impossibly [en] impossibly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/02/2012 webpage [en] webpage تلفظ رأی
04/02/2012 sufferer [en] sufferer تلفظ رأی
04/02/2012 brightest [en] brightest تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

incazzata تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 822 (217 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.094

رأی ها: 293 رأی

نمایش ها: 47.044


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 233

مکان بر اساس تلفظ ها: 316