کلماتی که impermary در فوروو تلفظ کرده

کاربر: impermary مشترک تلفظ‌های impermary شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2011 maman [fr] maman تلفظ 0 رأی
04/09/2011 levrette [fr] levrette تلفظ 0 رأی
04/09/2011 chut-euh ! [fr] chut-euh ! تلفظ 0 رأی
04/09/2011 vas-y ! [fr] vas-y ! تلفظ 0 رأی
04/09/2011 Si je me lève [fr] Si je me lève تلفظ 0 رأی
04/09/2011 si besoin est [fr] si besoin est تلفظ 0 رأی
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] si j'ose le dire تلفظ 1 رأی
04/09/2011 Si [fr] Si تلفظ 0 رأی
04/09/2011 chacun sa merde [fr] chacun sa merde تلفظ 1 رأی
04/09/2011 foutre la merde [fr] foutre la merde تلفظ 1 رأی
04/09/2011 merde [fr] merde تلفظ 3 رأی
04/09/2011 sauvages [fr] sauvages تلفظ 0 رأی
04/09/2011 sixtine [fr] sixtine تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

impermary تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 13

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 6.684


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 20.596

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.930