کلمات تلفظ شده توسط ikbenvlug در فورو

کاربر: ikbenvlug مشترک تلفظ های ikbenvlug شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/09/2010 Grandgousier [fr] Grandgousier تلفظ رأی
08/09/2010 grangousier [fr] grangousier تلفظ رأی
31/08/2010 herboriste [fr] herboriste تلفظ رأی
31/08/2010 poète [fr] poète تلفظ رأی
31/08/2010 gigantesques [fr] gigantesques تلفظ رأی
31/08/2010 géographiques [fr] géographiques تلفظ رأی
31/08/2010 métamorphoses [fr] métamorphoses تلفظ رأی
31/08/2010 performances [fr] performances تلفظ رأی
31/08/2010 popotin [fr] popotin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2010 pneumatiques [fr] pneumatiques تلفظ رأی
31/08/2010 plastiques [fr] plastiques تلفظ رأی
18/03/2010 stoïcien [fr] stoïcien تلفظ رأی
18/03/2010 arsouille [fr] arsouille تلفظ رأی
18/03/2010 pitoyable [fr] pitoyable تلفظ رأی
18/03/2010 macchabée [fr] macchabée تلفظ رأی
18/03/2010 nymphette [fr] nymphette تلفظ رأی
18/03/2010 mamours [fr] mamours تلفظ رأی
18/03/2010 épluchure [fr] épluchure تلفظ رأی
18/03/2010 titiller [fr] titiller تلفظ رأی
18/03/2010 écrabouiller [fr] écrabouiller تلفظ رأی
18/03/2010 enchifrener [fr] enchifrener تلفظ رأی
18/03/2010 esbaudir [fr] esbaudir تلفظ رأی
18/03/2010 calvitie [fr] calvitie تلفظ رأی
18/03/2010 fenaison [fr] fenaison تلفظ رأی
18/03/2010 pifomètre [fr] pifomètre تلفظ رأی
18/03/2010 bouillasse [fr] bouillasse تلفظ رأی
18/03/2010 roucoulade [fr] roucoulade تلفظ رأی
18/03/2010 pébroque [fr] pébroque تلفظ رأی
18/03/2010 dépiauter [fr] dépiauter تلفظ رأی
18/03/2010 ensorceler [fr] ensorceler تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

ikbenvlug تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 117 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 42

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 7.258


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.981

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.813