کلمات تلفظ شده توسط idmaldo1985 در فورو

کاربر: idmaldo1985 مشترک تلفظ های idmaldo1985 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/05/2013 BBC Radiophonic Workshop [en] BBC Radiophonic Workshop تلفظ رأی
30/05/2013 caramelly [en] caramelly تلفظ رأی
05/05/2013 agile [en] agile تلفظ رأی
05/05/2013 hostile [en] hostile تلفظ رأی
05/05/2013 infantile [en] infantile تلفظ رأی
15/02/2013 San Francisco [en] San Francisco تلفظ -1 رأی
15/02/2013 NBC [en] NBC تلفظ رأی
15/02/2013 carbon cycle [en] carbon cycle تلفظ رأی
15/02/2013 route [en] route تلفظ رأی
11/01/2013 CBS-Talkshow [en] CBS-Talkshow تلفظ رأی
11/01/2013 Streptocarpus [en] Streptocarpus تلفظ رأی
11/01/2013 Avril [en] Avril تلفظ رأی
11/01/2013 Hampshire [en] Hampshire تلفظ رأی
10/01/2013 Rabid [en] Rabid تلفظ رأی
10/01/2013 Mario [en] Mario تلفظ رأی
10/01/2013 Sonic the Hedgehog [en] Sonic the Hedgehog تلفظ رأی
10/01/2013 muthoot [en] muthoot تلفظ رأی
10/01/2013 buttball [en] buttball تلفظ رأی
10/01/2013 Kenen Flaglar [en] Kenen Flaglar تلفظ رأی
10/01/2013 Terry Callier [en] Terry Callier تلفظ رأی
10/01/2013 belmopan [en] belmopan تلفظ رأی
10/01/2013 Marcel Broodthaers [en] Marcel Broodthaers تلفظ رأی
10/01/2013 Wikipedia [en] Wikipedia تلفظ رأی
10/01/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
10/01/2013 Nutter Butter [en] Nutter Butter تلفظ رأی
10/01/2013 novelty [en] novelty تلفظ رأی
10/01/2013 Los Angeles [en] Los Angeles تلفظ -1 رأی
10/01/2013 geotectonics [en] geotectonics تلفظ رأی
10/01/2013 antisemitism [en] antisemitism تلفظ رأی
10/01/2013 caramelize [en] caramelize تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

idmaldo1985 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 38

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.102


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11.365

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.514