کلمات تلفظ شده توسط ich_dien در فورو

کاربر: ich_dien مشترک تلفظ های ich_dien شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/01/2010 Agrippa [en] Agrippa تلفظ رأی
16/01/2010 Mark Antony [en] Mark Antony تلفظ رأی
16/01/2010 Nereid [en] Nereid تلفظ رأی
16/01/2010 Apoxyomenos [en] Apoxyomenos تلفظ رأی
16/01/2010 Domitian [en] Domitian تلفظ رأی
16/01/2010 Vespasian [en] Vespasian تلفظ رأی
15/01/2010 Stepney [en] Stepney تلفظ رأی
15/01/2010 St. James's Street [en] St. James's Street تلفظ رأی
15/01/2010 Jermyn Street [en] Jermyn Street تلفظ رأی
15/01/2010 Gieves & Hawkes [en] Gieves & Hawkes تلفظ رأی
15/01/2010 Henry Poole & Co. [en] Henry Poole & Co. تلفظ رأی
15/01/2010 Norton & Sons [en] Norton & Sons تلفظ رأی
15/01/2010 Kilgour [en] Kilgour تلفظ رأی
15/01/2010 Anderson & Sheppard [en] Anderson & Sheppard تلفظ رأی
15/01/2010 tally-ho [en] tally-ho تلفظ رأی
15/01/2010 tailored [en] tailored تلفظ رأی
15/01/2010 Savile Row [en] Savile Row تلفظ رأی
15/01/2010 bevelled [en] bevelled تلفظ رأی
15/01/2010 lapel [en] lapel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/01/2010 gauche [en] gauche تلفظ رأی
15/01/2010 hyperinsulinemia [en] hyperinsulinemia تلفظ رأی
15/01/2010 Durkheim [en] Durkheim تلفظ -1 رأی
15/01/2010 Thomas Babington Macaulay [en] Thomas Babington Macaulay تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

ich_dien تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 23 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 3.911


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.577

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.631