کلمات تلفظ شده توسط hsaietz در فورو

کاربر: hsaietz ويراستار فوروو مشترک تلفظ های hsaietz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/03/2014 Olof Mellberg [da] Olof Mellberg تلفظ 0 رأی
25/03/2014 afslutning [da] afslutning تلفظ 0 رأی
25/03/2014 vækkur [da] vækkur تلفظ 0 رأی
25/03/2014 rødt [da] rødt تلفظ 0 رأی
22/02/2014 kroppen [da] kroppen تلفظ 0 رأی
22/02/2014 prædiken [da] prædiken تلفظ 0 رأی
22/02/2014 sølvske [da] sølvske تلفظ 0 رأی
22/02/2014 afhængige [da] afhængige تلفظ 0 رأی
22/02/2014 informerede [da] informerede تلفظ 0 رأی
22/02/2014 strømudfald [da] strømudfald تلفظ 0 رأی
22/02/2014 afgiver [da] afgiver تلفظ 0 رأی
22/02/2014 fejle [da] fejle تلفظ 0 رأی
22/02/2014 optager [da] optager تلفظ 0 رأی
22/02/2014 kultveilte [da] kultveilte تلفظ 0 رأی
22/02/2014 stenkast [da] stenkast تلفظ 0 رأی
22/02/2014 oversatte [da] oversatte تلفظ 0 رأی
22/02/2014 Homer [da] Homer تلفظ 0 رأی
22/02/2014 levet [da] levet تلفظ 0 رأی
22/02/2014 opbakning [da] opbakning تلفظ 0 رأی
22/02/2014 forlangte [da] forlangte تلفظ 0 رأی
22/02/2014 splittelse [da] splittelse تلفظ 0 رأی
22/02/2014 arbejdsbetingelser [da] arbejdsbetingelser تلفظ 0 رأی
22/02/2014 professoren [da] professoren تلفظ 0 رأی
22/02/2014 dårligere [da] dårligere تلفظ 0 رأی
22/02/2014 bølgerne [da] bølgerne تلفظ 0 رأی
22/02/2014 støje [da] støje تلفظ 0 رأی
22/02/2014 kysten [da] kysten تلفظ 0 رأی
22/02/2014 kærestebrev [da] kærestebrev تلفظ 0 رأی
22/02/2014 voksne [da] voksne تلفظ 0 رأی
22/02/2014 borgerkrig [da] borgerkrig تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: دانمارک

hsaietz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.491 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 57

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 20.379


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.625

مکان بر اساس تلفظ ها: 188