کلماتی که hsaietz در فوروو تلفظ کرده

کاربر: hsaietz ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های hsaietz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/08/2014 imedens [da] imedens تلفظ 0 رأی
11/08/2014 legesager [da] legesager تلفظ 0 رأی
11/08/2014 klods [da] klods تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] Ole Lynggaard تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Wedersøe [da] Wedersøe تلفظ 0 رأی
11/08/2014 klaret [da] klaret تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Kongeå [da] Kongeå تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Kastbjerg [da] Kastbjerg تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Korup [da] Korup تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Uggerby [da] Uggerby تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Sæby [da] Sæby تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Lerkenfeld [da] Lerkenfeld تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Leerskov [da] Leerskov تلفظ 0 رأی
11/08/2014 100-kroneseddel [da] 100-kroneseddel تلفظ 0 رأی
11/08/2014 tiest [da] tiest تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Fiskbæk [da] Fiskbæk تلفظ 0 رأی
11/08/2014 fængselet [da] fængselet تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Hasseris [da] Hasseris تلفظ 0 رأی
11/08/2014 huer [da] huer تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Flynder [da] Flynder تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Halkær [da] Halkær تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Bygholm [da] Bygholm تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Outrup [da] Outrup تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Susse Wold [da] Susse Wold تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Steen Bostrup [da] Steen Bostrup تلفظ 0 رأی
11/08/2014 HjerneMadsen [da] HjerneMadsen تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Caspar Bartholin [da] Caspar Bartholin تلفظ 0 رأی
11/08/2014 liniment [da] liniment تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Modersmål-Prisen [da] Modersmål-Prisen تلفظ 0 رأی
11/08/2014 læg [da] læg تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: دانمارک

hsaietz تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.677 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 58

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 34.412


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.878

مکان بر اساس تلفظ ها: 187