کلماتی که hsaietz در فوروو تلفظ کرده

کاربر: hsaietz ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های hsaietz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/06/2014 flyvehavre [da] flyvehavre تلفظ 0 رأی
03/06/2014 vallak [da] vallak تلفظ 0 رأی
03/06/2014 kastratsanger [da] kastratsanger تلفظ 0 رأی
03/06/2014 mandig [da] mandig تلفظ 0 رأی
03/06/2014 tredoblet [da] tredoblet تلفظ 0 رأی
03/06/2014 Nationalsocialistiske [da] Nationalsocialistiske تلفظ 0 رأی
03/06/2014 fiskefilet [da] fiskefilet تلفظ 0 رأی
03/06/2014 at være tørstig [da] at være tørstig تلفظ 0 رأی
03/06/2014 døgnet [da] døgnet تلفظ 0 رأی
03/06/2014 dets [da] dets تلفظ 0 رأی
03/06/2014 kronesedler [da] kronesedler تلفظ 0 رأی
03/06/2014 adgange [da] adgange تلفظ 0 رأی
03/06/2014 adopterer [da] adopterer تلفظ 0 رأی
03/06/2014 adopteret [da] adopteret تلفظ 0 رأی
03/06/2014 adresser [da] adresser تلفظ 0 رأی
03/06/2014 ændrer [da] ændrer تلفظ 0 رأی
03/06/2014 har ændret [da] har ændret تلفظ 0 رأی
03/06/2014 afgået [da] afgået تلفظ 0 رأی
03/06/2014 aftaler [da] aftaler تلفظ 0 رأی
03/06/2014 aftener [da] aftener تلفظ 0 رأی
03/06/2014 kødædende [da] kødædende تلفظ 0 رأی
03/06/2014 hvidhed [da] hvidhed تلفظ 0 رأی
03/06/2014 talrig [da] talrig تلفظ 0 رأی
03/06/2014 et dansk skib [da] et dansk skib تلفظ 0 رأی
03/06/2014 vidtspændende [da] vidtspændende تلفظ 0 رأی
03/06/2014 tavs [da] tavs تلفظ 0 رأی
03/06/2014 en ansat [da] en ansat تلفظ 0 رأی
03/06/2014 en fremmed [da] en fremmed تلفظ 0 رأی
03/06/2014 en voksen [da] en voksen تلفظ 0 رأی
03/06/2014 britisk [da] britisk تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: دانمارک

hsaietz تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.655 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 57

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 24.495


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.718

مکان بر اساس تلفظ ها: 178