کلمات تلفظ شده توسط hlodver در فورو

کاربر: hlodver ويراستار فوروو مشترک تلفظ های hlodver شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/01/2013 tantal [is] tantal تلفظ رأی
22/01/2013 Björn [is] Björn تلفظ رأی
22/01/2013 teknetín [is] teknetín تلفظ رأی
22/01/2013 tellúr [is] tellúr تلفظ رأی
22/01/2013 terbín [is] terbín تلفظ رأی
22/01/2013 Tin [is] Tin تلفظ رأی
22/01/2013 titan [is] titan تلفظ رأی
22/01/2013 vanadín [is] vanadín تلفظ رأی
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni تلفظ رأی
22/01/2013 volfram [is] volfram تلفظ رأی
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn تلفظ رأی
22/01/2013 xenon [is] xenon تلفظ رأی
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín تلفظ رأی
22/01/2013 yttrín [is] yttrín تلفظ رأی
22/01/2013 velkomin [is] velkomin تلفظ رأی
22/01/2013 snælda [is] snælda تلفظ رأی
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli تلفظ رأی
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli تلفظ رأی
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti تلفظ رأی
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli تلفظ رأی
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur تلفظ رأی
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu تلفظ رأی
22/01/2013 flautu [is] flautu تلفظ رأی
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir تلفظ رأی
22/01/2013 svolítið [is] svolítið تلفظ رأی
22/01/2013 söfn [is] söfn تلفظ رأی
22/01/2013 listir [is] listir تلفظ رأی
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir تلفظ رأی
22/01/2013 völlinn [is] völlinn تلفظ رأی
22/01/2013 turn [is] turn تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایسلند

hlodver تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.583 (398 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 706

رأی ها: 410 رأی

نمایش ها: 62.800


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 310

مکان بر اساس تلفظ ها: 175