کلماتی که hiroy در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: hiroy مشترک تلفظ‌های hiroy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2012 tchau [pt] tchau تلفظ 1 رأی
31/08/2012 azul [pt] azul تلفظ 0 رأی
31/08/2012 grafite [pt] grafite تلفظ 0 رأی
31/08/2012 que [pt] que تلفظ 1 رأی
31/08/2012 eu [pt] eu تلفظ 1 رأی
31/08/2012 café [pt] café تلفظ 0 رأی
31/08/2012 hoje [pt] hoje تلفظ 0 رأی
31/08/2012 ã [pt] ã تلفظ -1 رأی
31/08/2012 Portugal [pt] Portugal تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Português [pt] Português تلفظ 0 رأی
31/08/2012 carro [pt] carro تلفظ 1 رأی
31/08/2012 casa [pt] casa تلفظ 0 رأی
31/08/2012 céu [pt] céu تلفظ 0 رأی
31/08/2012 fax [pt] fax تلفظ 1 رأی
31/08/2012 bem [pt] bem تلفظ 0 رأی
31/08/2012 chocolate [pt] chocolate تلفظ 2 رأی
31/08/2012 reais [pt] reais تلفظ 0 رأی
31/08/2012 não [pt] não تلفظ 0 رأی
31/08/2012 caixa [pt] caixa تلفظ 0 رأی
31/08/2012 lei [pt] lei تلفظ 0 رأی
31/08/2012 lava [pt] lava تلفظ 0 رأی
31/08/2012 leste [pt] leste تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Nada [pt] Nada تلفظ 2 رأی
31/08/2012 Praia [pt] Praia تلفظ 0 رأی
31/08/2012 responsável [pt] responsável تلفظ 0 رأی
31/08/2012 saudade [pt] saudade تلفظ 0 رأی
30/08/2012 estilhaço [pt] estilhaço تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

hiroy تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 117 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 15

رأی‌ها: 15 رأی

نمایش‌ها: 13.774


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.782

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.148