کلمات تلفظ شده توسط hiroy در فورو صفحه 4.

کاربر: hiroy مشترک تلفظ های hiroy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/08/2012 tchau [pt] tchau تلفظ رأی
31/08/2012 azul [pt] azul تلفظ رأی
31/08/2012 grafite [pt] grafite تلفظ رأی
31/08/2012 que [pt] que تلفظ رأی
31/08/2012 EU [pt] EU تلفظ 1 رأی
31/08/2012 café [pt] café تلفظ رأی
31/08/2012 hoje [pt] hoje تلفظ رأی
31/08/2012 ã [pt] ã تلفظ رأی
31/08/2012 Portugal [pt] Portugal تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Português [pt] Português تلفظ رأی
31/08/2012 carro [pt] carro تلفظ رأی
31/08/2012 casa [pt] casa تلفظ رأی
31/08/2012 céu [pt] céu تلفظ رأی
31/08/2012 fax [pt] fax تلفظ 1 رأی
31/08/2012 bem [pt] bem تلفظ رأی
31/08/2012 chocolate [pt] chocolate تلفظ 2 رأی
31/08/2012 reais [pt] reais تلفظ رأی
31/08/2012 não [pt] não تلفظ رأی
31/08/2012 caixa [pt] caixa تلفظ رأی
31/08/2012 lei [pt] lei تلفظ رأی
31/08/2012 lava [pt] lava تلفظ رأی
31/08/2012 leste [pt] leste تلفظ رأی
31/08/2012 Nada [pt] Nada تلفظ رأی
31/08/2012 Praia [pt] Praia تلفظ رأی
31/08/2012 responsável [pt] responsável تلفظ رأی
31/08/2012 saudade [pt] saudade تلفظ رأی
30/08/2012 estilhaço [pt] estilhaço تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

hiroy تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 117

واژگان افزوده شده: 15

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 7.430


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.124

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.816