کلمات تلفظ شده توسط hibbadivaz در فورو

کاربر: hibbadivaz مشترک تلفظ های hibbadivaz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/07/2010 sunk [en] sunk تلفظ 0 رأی
18/07/2010 Arabic [en] Arabic تلفظ 0 رأی
18/07/2010 USA [en] USA تلفظ -1 رأی
18/07/2010 chuffed [en] chuffed تلفظ 0 رأی
18/07/2010 italian [en] italian تلفظ 3 رأی
18/07/2010 cat [en] cat تلفظ 4 رأی
18/07/2010 Usher [en] Usher تلفظ 1 رأی
18/07/2010 man [en] man تلفظ 1 رأی
18/07/2010 sexist [en] sexist تلفظ 0 رأی
18/07/2010 blood is thicker than water [en] blood is thicker than water تلفظ 1 رأی
18/07/2010 twat [en] twat تلفظ 0 رأی
18/07/2010 chav [en] chav تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/07/2010 boffin [en] boffin تلفظ 0 رأی
18/07/2010 Birmingham [en] Birmingham تلفظ -2 رأی
18/07/2010 Manchester United [en] Manchester United تلفظ 0 رأی
18/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom تلفظ 0 رأی
18/07/2010 appealing [en] appealing تلفظ 0 رأی
18/07/2010 cute [en] cute تلفظ 5 رأی
18/07/2010 OMG [en] OMG تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/07/2010 sex [en] sex تلفظ 2 رأی
18/07/2010 Mariah Carey [en] Mariah Carey تلفظ 0 رأی
18/07/2010 Star Trek [en] Star Trek تلفظ 0 رأی
18/07/2010 Linguist [en] Linguist تلفظ 0 رأی
18/07/2010 hibba [ar] hibba تلفظ 0 رأی
18/07/2010 education [en] education تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
18/07/2010 chromatogram [en] chromatogram تلفظ 0 رأی
18/07/2010 beautiful [en] beautiful تلفظ -1 رأی
18/07/2010 fantastic [en] fantastic تلفظ 3 رأی
18/07/2010 gorgeous [en] gorgeous تلفظ 3 رأی
18/07/2010 heart [en] heart تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

hibbadivaz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 84 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 32 رأی

نمایش ها: 13.711


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 14.181

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.443