کلمات تلفظ شده توسط heslop01 در فورو

کاربر: heslop01 مشترک تلفظ های heslop01 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/09/2013 capitulo [es] capitulo تلفظ رأی
05/09/2013 cholera [en] cholera تلفظ رأی
05/09/2013 medicalisation [en] medicalisation تلفظ رأی
05/09/2013 bruised [en] bruised تلفظ رأی
18/04/2013 aspherical [en] aspherical تلفظ رأی
18/04/2013 externus [en] externus تلفظ رأی
18/04/2013 envelope [en] envelope تلفظ رأی
25/11/2012 notando [es] notando تلفظ رأی
25/11/2012 anotada [es] anotada تلفظ رأی
25/11/2012 flotado [es] flotado تلفظ رأی
25/11/2012 Wedding Band [en] Wedding Band تلفظ -1 رأی
21/11/2012 impressively [en] impressively تلفظ رأی
18/11/2012 hjem [no] hjem تلفظ رأی
18/11/2012 sju [no] sju تلفظ رأی
22/07/2012 Bea [en] Bea تلفظ رأی
22/07/2012 trouser [en] trouser تلفظ رأی
22/07/2012 carers [en] carers تلفظ رأی
22/07/2012 birdcage [en] birdcage تلفظ رأی
18/06/2012 yoghurt [en] yoghurt تلفظ -1 رأی
18/06/2012 advertisement [en] advertisement تلفظ -2 رأی
18/06/2012 ghastly [en] ghastly تلفظ رأی
08/06/2012 Jarryd [en] Jarryd تلفظ رأی
08/06/2012 candy floss [en] candy floss تلفظ رأی
08/06/2012 1990s [en] 1990s تلفظ رأی
08/06/2012 keynote [en] keynote تلفظ -1 رأی
08/06/2012 alberquerque [en] alberquerque تلفظ رأی
08/06/2012 resumption [en] resumption تلفظ رأی
08/06/2012 antárticos [es] antárticos تلفظ رأی
08/06/2012 inmigrado [es] inmigrado تلفظ رأی
08/06/2012 can opener [en] can opener تلفظ -2 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

heslop01 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 37 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.889


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.042

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.635