کلماتی که heslop01 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: heslop01 مشترک تلفظ‌های heslop01 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/09/2013 capitulo [es] capitulo تلفظ 0 رأی
05/09/2013 cholera [en] cholera تلفظ 0 رأی
05/09/2013 medicalisation [en] medicalisation تلفظ 0 رأی
05/09/2013 bruised [en] bruised تلفظ 0 رأی
18/04/2013 aspherical [en] aspherical تلفظ 0 رأی
18/04/2013 externus [en] externus تلفظ 0 رأی
18/04/2013 envelope [en] envelope تلفظ 0 رأی
25/11/2012 notando [es] notando تلفظ 0 رأی
25/11/2012 anotada [es] anotada تلفظ 0 رأی
25/11/2012 flotado [es] flotado تلفظ 0 رأی
21/11/2012 impressively [en] impressively تلفظ 0 رأی
18/11/2012 hjem [no] hjem تلفظ 0 رأی
18/11/2012 sju [no] sju تلفظ 0 رأی
22/07/2012 Bea [en] Bea تلفظ 0 رأی
22/07/2012 trouser [en] trouser تلفظ 0 رأی
22/07/2012 carers [en] carers تلفظ 0 رأی
22/07/2012 birdcage [en] birdcage تلفظ 0 رأی
18/06/2012 yoghurt [en] yoghurt تلفظ -1 رأی
18/06/2012 ghastly [en] ghastly تلفظ 0 رأی
08/06/2012 Jarryd [en] Jarryd تلفظ 0 رأی
08/06/2012 candy floss [en] candy floss تلفظ 0 رأی
08/06/2012 1990s [en] 1990s تلفظ 0 رأی
08/06/2012 keynote [en] keynote تلفظ 0 رأی
08/06/2012 alberquerque [en] alberquerque تلفظ 0 رأی
08/06/2012 resumption [en] resumption تلفظ 0 رأی
08/06/2012 antárticos [es] antárticos تلفظ 0 رأی
08/06/2012 inmigrado [es] inmigrado تلفظ 0 رأی
08/06/2012 can opener [en] can opener تلفظ -2 رأی
08/06/2012 Mandopop [en] Mandopop تلفظ 0 رأی
08/06/2012 error [en] error تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

heslop01 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 35 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 10.286


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 9.724

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.993