کلماتی که hendialys در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ‌های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 Jean-Robert Dupuis [fr] Jean-Robert Dupuis تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Jean-Baptiste Biot [fr] Jean-Baptiste Biot تلفظ 0 رأی
24/04/2011 interjections [fr] interjections تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Gairaud [fr] Gairaud تلفظ 0 رأی
24/04/2011 couron [fr] couron تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Raymond Sebond [fr] Raymond Sebond تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Michel Joseph Martelly [fr] Michel Joseph Martelly تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Diane d'Andoins de Gramont [fr] Diane d'Andoins de Gramont تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Corisande [fr] Corisande تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Vignoles [fr] Vignoles تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Jean de la Taille [fr] Jean de la Taille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 Claude Drevet [fr] Claude Drevet تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sainte Marie de Maumont [fr] Sainte Marie de Maumont تلفظ 0 رأی
24/04/2011 que faites-vous [fr] que faites-vous تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 194 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 30.546


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.287

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.437