کلماتی که hendialys در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ‌های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 Anciaux [fr] Anciaux تلفظ 0 رأی
24/04/2011 moquez [fr] moquez تلفظ 0 رأی
24/04/2011 chandails [fr] chandails تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Général Schablikine [fr] Général Schablikine تلفظ 0 رأی
24/04/2011 la charmille [fr] la charmille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] Graves de Vayres تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] Zephrine Drouhin تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Argeneau [fr] Argeneau تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] Ceinture fléchée تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] Merleau-Ponty تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] Victoire Thivisol تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Grau du Roi [fr] Grau du Roi تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Dora Marr [fr] Dora Marr تلفظ 0 رأی
24/04/2011 rejeté [fr] rejeté تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Frederic Caron [fr] Frederic Caron تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] Marie-Thérèse Walter تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] Eugène Chevreul تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Louis Braille [fr] Louis Braille تلفظ 0 رأی
24/04/2011 bichette [fr] bichette تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] Dieu du Ciel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 Péché Mortel [fr] Péché Mortel تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] Françoise Rosay تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] Rue de Ménilmontant تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Pierre Curie [fr] Pierre Curie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 technicienne [fr] technicienne تلفظ 0 رأی
24/04/2011 productif [fr] productif تلفظ 0 رأی
24/04/2011 hypnôse [fr] hypnôse تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Marc Seguin [fr] Marc Seguin تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] Guillaume de Poitiers تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Fontrevault [fr] Fontrevault تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 194 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی‌ها: 30 رأی

نمایش‌ها: 30.999


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.153

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.436