کلمات تلفظ شده توسط hendialys در فورو صفحه 6.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] Henri-Joseph Paixhans تلفظ رأی
24/04/2011 Anciaux [fr] Anciaux تلفظ رأی
24/04/2011 moquez [fr] moquez تلفظ رأی
24/04/2011 chandails [fr] chandails تلفظ رأی
24/04/2011 Général Schablikine [fr] Général Schablikine تلفظ رأی
24/04/2011 la charmille [fr] la charmille تلفظ رأی
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] Graves de Vayres تلفظ رأی
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] Zephrine Drouhin تلفظ رأی
24/04/2011 Argeneau [fr] Argeneau تلفظ رأی
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] Ceinture fléchée تلفظ رأی
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] Merleau-Ponty تلفظ رأی
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] Victoire Thivisol تلفظ رأی
24/04/2011 Grau du Roi [fr] Grau du Roi تلفظ رأی
24/04/2011 Dora Marr [fr] Dora Marr تلفظ رأی
24/04/2011 rejeté [fr] rejeté تلفظ رأی
24/04/2011 Frederic Caron [fr] Frederic Caron تلفظ رأی
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] Marie-Thérèse Walter تلفظ رأی
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] Eugène Chevreul تلفظ رأی
24/04/2011 Louis Braille [fr] Louis Braille تلفظ رأی
24/04/2011 bichette [fr] bichette تلفظ رأی
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] Dieu du Ciel تلفظ رأی
24/04/2011 Péché Mortel [fr] Péché Mortel تلفظ رأی
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] Françoise Rosay تلفظ رأی
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] Rue de Ménilmontant تلفظ رأی
24/04/2011 Pierre Curie [fr] Pierre Curie تلفظ رأی
24/04/2011 technicienne [fr] technicienne تلفظ رأی
24/04/2011 productif [fr] productif تلفظ رأی
24/04/2011 hypnôse [fr] hypnôse تلفظ رأی
24/04/2011 Marc Seguin [fr] Marc Seguin تلفظ رأی
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] Guillaume de Poitiers تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 195 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 16.925


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.195

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.181