کلمات تلفظ شده توسط hendialys در فورو صفحه 4.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie تلفظ رأی
24/04/2011 bain de soleil [fr] bain de soleil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] chef d'entreprise تلفظ رأی
24/04/2011 Communauté européenne [fr] Communauté européenne تلفظ رأی
24/04/2011 laissez-aller [fr] laissez-aller تلفظ رأی
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot تلفظ رأی
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] Serge Gainsbourg تلفظ رأی
24/04/2011 1992 [fr] 1992 تلفظ رأی
24/04/2011 tandis que [fr] tandis que تلفظ رأی
24/04/2011 parce que [fr] parce que تلفظ 1 رأی
24/04/2011 prestidigitateur [fr] prestidigitateur تلفظ رأی
24/04/2011 statisticien [fr] statisticien تلفظ رأی
24/04/2011 cascade [fr] cascade تلفظ رأی
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone تلفظ رأی
24/04/2011 trahison [fr] trahison تلفظ رأی
24/04/2011 peine [fr] peine تلفظ رأی
24/04/2011 chewing-gum [fr] chewing-gum تلفظ رأی
24/04/2011 lieutenant [fr] lieutenant تلفظ -1 رأی
24/04/2011 écureuil [fr] écureuil تلفظ رأی
24/04/2011 chevreuil [fr] chevreuil تلفظ رأی
24/04/2011 accueil [fr] accueil تلفظ رأی
24/04/2011 chorale [fr] chorale تلفظ رأی
24/04/2011 hérisson [fr] hérisson تلفظ رأی
24/04/2011 St Tropez [fr] St Tropez تلفظ رأی
24/04/2011 Je t'aime [fr] Je t'aime تلفظ -1 رأی
24/04/2011 exquis [fr] exquis تلفظ رأی
24/04/2011 impressionnant [fr] impressionnant تلفظ رأی
24/04/2011 Biarritz [fr] Biarritz تلفظ رأی
24/04/2011 Lourdes [fr] Lourdes تلفظ رأی
24/04/2011 Megève [fr] Megève تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 195 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 16.806


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.277

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.184