کلماتی که hendialys در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: hendialys مشترک تلفظ‌های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 bain de soleil [fr] bain de soleil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] chef d'entreprise تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Communauté européenne [fr] Communauté européenne تلفظ 0 رأی
24/04/2011 laissez-aller [fr] laissez-aller تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] Serge Gainsbourg تلفظ 0 رأی
24/04/2011 1992 [fr] 1992 تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tandis que [fr] tandis que تلفظ 0 رأی
24/04/2011 parce que [fr] parce que تلفظ 2 رأی
24/04/2011 prestidigitateur [fr] prestidigitateur تلفظ 1 رأی
24/04/2011 statisticien [fr] statisticien تلفظ 0 رأی
24/04/2011 cascade [fr] cascade تلفظ 0 رأی
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone تلفظ 0 رأی
24/04/2011 trahison [fr] trahison تلفظ 0 رأی
24/04/2011 peine [fr] peine تلفظ 0 رأی
24/04/2011 chewing-gum [fr] chewing-gum تلفظ 0 رأی
24/04/2011 lieutenant [fr] lieutenant تلفظ 0 رأی
24/04/2011 écureuil [fr] écureuil تلفظ 1 رأی
24/04/2011 chevreuil [fr] chevreuil تلفظ 1 رأی
24/04/2011 accueil [fr] accueil تلفظ 1 رأی
24/04/2011 chorale [fr] chorale تلفظ 0 رأی
24/04/2011 hérisson [fr] hérisson تلفظ 0 رأی
24/04/2011 St Tropez [fr] St Tropez تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Je t'aime [fr] Je t'aime تلفظ 0 رأی
24/04/2011 exquis [fr] exquis تلفظ 0 رأی
24/04/2011 impressionnant [fr] impressionnant تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Biarritz [fr] Biarritz تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Lourdes [fr] Lourdes تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Megève [fr] Megève تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 194 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی‌ها: 30 رأی

نمایش‌ها: 30.840


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.144

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.441