کلمات و تلفظ های اضافه شده توسط hendialys در فورو

کاربر: hendialys مشترک تلفظ های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon تلفظ 0 رأی
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux تلفظ 0 رأی
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque تلفظ 0 رأی
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse تلفظ 0 رأی
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 traduction [fr] traduction تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua تلفظ 0 رأی
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 1992 [fr] 1992 تلفظ 0 رأی
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 195 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 17.195


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.205

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.187