کلماتی که hendialys برای تلفظ در فوروو افزوده

کاربر: hendialys مشترک تلفظ‌های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon تلفظ 0 رأی
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux تلفظ 0 رأی
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque تلفظ 0 رأی
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse تلفظ 0 رأی
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 traduction [fr] traduction تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua تلفظ 0 رأی
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 1992 [fr] 1992 تلفظ 0 رأی
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 194 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 30.590


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.289

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.435