کلمات تلفظ شده توسط hendialys در فورو

کاربر: hendialys مشترک تلفظ های hendialys شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2011 cortacésped [es] cortacésped تلفظ رأی
24/04/2011 corear [es] corear تلفظ رأی
24/04/2011 cortaúñas [es] cortaúñas تلفظ رأی
24/04/2011 юно [ru] юно تلفظ رأی
24/04/2011 Rose [fr] Rose تلفظ -2 رأی
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon تلفظ رأی
24/04/2011 équilatéral [fr] équilatéral تلفظ رأی
24/04/2011 escaliers [fr] escaliers تلفظ رأی
24/04/2011 Crépuscule [fr] Crépuscule تلفظ رأی
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux تلفظ رأی
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque تلفظ رأی
24/04/2011 abracadabra [fr] abracadabra تلفظ رأی
24/04/2011 cliché [fr] cliché تلفظ رأی
24/04/2011 opportun [fr] opportun تلفظ رأی
24/04/2011 piscine [fr] piscine تلفظ رأی
24/04/2011 sceau [fr] sceau تلفظ رأی
24/04/2011 réfléchir [fr] réfléchir تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Quentin [fr] Quentin تلفظ رأی
24/04/2011 Margaux [fr] Margaux تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] Guffens-Heynen تلفظ رأی
24/04/2011 Zimming [fr] Zimming تلفظ رأی
24/04/2011 Ristelhueber [fr] Ristelhueber تلفظ رأی
24/04/2011 Liemert [fr] Liemert تلفظ رأی
24/04/2011 spart [fr] spart تلفظ رأی
24/04/2011 Sigaut [fr] Sigaut تلفظ رأی
24/04/2011 basché [fr] basché تلفظ رأی
24/04/2011 widor [fr] widor تلفظ رأی
24/04/2011 Thiteux [fr] Thiteux تلفظ رأی
24/04/2011 Fessenheim [fr] Fessenheim تلفظ رأی
24/04/2011 André Ayew [fr] André Ayew تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

hendialys تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 195 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 16.783


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.224

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.178