کلماتی که helenhiccup در فوروو تلفظ کرده

کاربر: helenhiccup مشترک تلفظ‌های helenhiccup شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2014 ceremony [en] ceremony تلفظ 0 رأی
09/02/2014 says [en] says تلفظ 1 رأی
09/02/2014 vehicle [en] vehicle تلفظ 1 رأی
09/02/2014 listen [en] listen تلفظ -2 رأی
09/02/2014 legal [en] legal تلفظ 3 رأی
09/02/2014 label [en] label تلفظ 0 رأی
09/02/2014 hour [en] hour تلفظ 1 رأی
09/02/2014 gel [en] gel تلفظ 0 رأی
09/02/2014 gear [en] gear تلفظ 0 رأی
09/02/2014 federal [en] federal تلفظ 0 رأی
09/02/2014 elite [en] elite تلفظ 2 رأی
09/02/2014 debt [en] debt تلفظ 1 رأی
09/02/2014 climb [en] climb تلفظ 1 رأی
09/02/2014 circuit [en] circuit تلفظ 3 رأی
09/02/2014 Massachusetts [en] Massachusetts تلفظ 0 رأی
09/02/2014 Salem [en] Salem تلفظ 0 رأی
09/02/2014 available [en] available تلفظ 5 رأی
09/02/2014 architect [en] architect تلفظ 1 رأی
09/02/2014 Calcium [en] Calcium تلفظ 0 رأی
09/02/2014 apropos [en] apropos تلفظ 0 رأی
09/02/2014 pomade [en] pomade تلفظ 0 رأی
09/02/2014 caffeine [en] caffeine تلفظ 1 رأی
09/02/2014 culture [en] culture تلفظ 0 رأی
09/02/2014 characteristic [en] characteristic تلفظ 2 رأی
09/02/2014 Utensil [en] Utensil تلفظ 1 رأی
09/02/2014 news [en] news تلفظ 1 رأی
09/02/2014 whole [en] whole تلفظ 4 رأی
09/02/2014 stigmata [en] stigmata تلفظ 0 رأی
09/02/2014 cleanliness [en] cleanliness تلفظ 2 رأی
09/02/2014 potato [en] potato تلفظ 2 رأی

اطلاعات کاربر

I spend most of my time in Harvard Square.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

helenhiccup تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 127 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 21

رأی‌ها: 45 رأی

نمایش‌ها: 14.763


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.915

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.063