کلمات تلفظ شده توسط helenhiccup در فورو

کاربر: helenhiccup مشترک تلفظ های helenhiccup شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/02/2014 ceremony [en] ceremony تلفظ 0 رأی
09/02/2014 says [en] says تلفظ 1 رأی
09/02/2014 vehicle [en] vehicle تلفظ 0 رأی
09/02/2014 listen [en] listen تلفظ 0 رأی
09/02/2014 legal [en] legal تلفظ 1 رأی
09/02/2014 label [en] label تلفظ 0 رأی
09/02/2014 hour [en] hour تلفظ 0 رأی
09/02/2014 gel [en] gel تلفظ 0 رأی
09/02/2014 gear [en] gear تلفظ 0 رأی
09/02/2014 federal [en] federal تلفظ 0 رأی
09/02/2014 elite [en] elite تلفظ 0 رأی
09/02/2014 debt [en] debt تلفظ 0 رأی
09/02/2014 climb [en] climb تلفظ 0 رأی
09/02/2014 circuit [en] circuit تلفظ 0 رأی
09/02/2014 Massachusetts [en] Massachusetts تلفظ 0 رأی
09/02/2014 Salem [en] Salem تلفظ 0 رأی
09/02/2014 available [en] available تلفظ 1 رأی
09/02/2014 architect [en] architect تلفظ 0 رأی
09/02/2014 Calcium [en] Calcium تلفظ 0 رأی
09/02/2014 apropos [en] apropos تلفظ 0 رأی
09/02/2014 pomade [en] pomade تلفظ 0 رأی
09/02/2014 caffeine [en] caffeine تلفظ 0 رأی
09/02/2014 culture [en] culture تلفظ 0 رأی
09/02/2014 characteristic [en] characteristic تلفظ 0 رأی
09/02/2014 Utensil [en] Utensil تلفظ 0 رأی
09/02/2014 news [en] news تلفظ 0 رأی
09/02/2014 whole [en] whole تلفظ 0 رأی
09/02/2014 stigmata [en] stigmata تلفظ 0 رأی
09/02/2014 cleanliness [en] cleanliness تلفظ 0 رأی
09/02/2014 potato [en] potato تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I spend most of my time in Harvard Square.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.pinterest.com/helenhuppuch/

helenhiccup تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 130 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 21

رأی ها: 14 رأی

نمایش ها: 7.407


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.277

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.669