کلمات تلفظ شده توسط helenazq در فورو

کاربر: helenazq ويراستار فوروو مشترک تلفظ های helenazq شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/12/2009 zebry [pl] zebry تلفظ رأی
14/12/2009 Frombork [pl] Frombork تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/12/2009 fant [pl] fant تلفظ رأی
14/12/2009 fanklub [pl] fanklub تلفظ رأی
14/12/2009 fantasta [pl] fantasta تلفظ رأی
14/12/2009 fantom [pl] fantom تلفظ رأی
14/12/2009 fantomatyka [pl] fantomatyka تلفظ رأی
14/12/2009 farad [pl] farad تلفظ رأی
14/12/2009 farwater [pl] farwater تلفظ رأی
14/12/2009 Ewa [pl] Ewa تلفظ رأی
14/12/2009 szczery [pl] szczery تلفظ رأی
12/12/2009 Gargamel [pl] Gargamel تلفظ رأی
12/12/2009 fantazjować [pl] fantazjować تلفظ رأی
12/12/2009 benaszeski [pl] benaszeski تلفظ رأی
10/12/2009 farbiarka [pl] farbiarka تلفظ رأی
10/12/2009 farba [pl] farba تلفظ رأی
10/12/2009 farbiarstwo [pl] farbiarstwo تلفظ رأی
10/12/2009 farbiarnia [pl] farbiarnia تلفظ رأی
10/12/2009 farbiarz [pl] farbiarz تلفظ رأی
10/12/2009 farbka [pl] farbka تلفظ رأی
10/12/2009 farbować [pl] farbować تلفظ رأی
10/12/2009 faryzeizm [pl] faryzeizm تلفظ رأی
10/12/2009 faryzeusz [pl] faryzeusz تلفظ رأی
10/12/2009 fartuszek [pl] fartuszek تلفظ رأی
10/12/2009 farma [pl] farma تلفظ رأی
10/12/2009 fartuch [pl] fartuch تلفظ رأی
10/12/2009 fartowny [pl] fartowny تلفظ رأی
10/12/2009 fart [pl] fart تلفظ رأی
10/12/2009 farsz [pl] farsz تلفظ رأی
10/12/2009 farmazon [pl] farmazon تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: لهستان

helenazq تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 235 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 228

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 19.425


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 632

مکان بر اساس تلفظ ها: 983