کلمات تلفظ شده توسط heidhinn در فورو

کاربر: heidhinn مشترک تلفظ های heidhinn شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/10/2012 Château-Rouge [fr] Château-Rouge تلفظ رأی
28/10/2012 signaux [fr] signaux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 controversé [fr] controversé تلفظ رأی
28/10/2012 salut [fr] salut تلفظ رأی
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] Alfred et Horace تلفظ رأی
28/10/2012 riche en variantes [fr] riche en variantes تلفظ رأی
28/10/2012 Brunoff [fr] Brunoff تلفظ رأی
28/10/2012 Prolongeau [fr] Prolongeau تلفظ رأی
28/10/2012 imprécise [fr] imprécise تلفظ رأی
28/10/2012 stagnent [fr] stagnent تلفظ رأی
28/10/2012 vestimentaire [fr] vestimentaire تلفظ رأی
28/10/2012 vicissitude [fr] vicissitude تلفظ رأی
28/10/2012 planant [fr] planant تلفظ رأی
28/10/2012 cousu [fr] cousu تلفظ رأی
28/10/2012 Decaure [fr] Decaure تلفظ رأی
28/10/2012 bourbier [fr] bourbier تلفظ رأی
28/10/2012 pinière [fr] pinière تلفظ رأی
28/10/2012 égrainer [fr] égrainer تلفظ رأی
28/10/2012 bénéfices [fr] bénéfices تلفظ رأی
28/10/2012 rondouillard [fr] rondouillard تلفظ رأی
28/10/2012 se démonter [fr] se démonter تلفظ رأی
28/10/2012 fripé [fr] fripé تلفظ رأی
28/10/2012 bâche [fr] bâche تلفظ رأی
28/10/2012 pommé [fr] pommé تلفظ رأی
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] menuisier en meubles تلفظ رأی
28/10/2012 démoder [fr] démoder تلفظ رأی
27/10/2012 la foule [fr] la foule تلفظ رأی
27/10/2012 espagnolette [fr] espagnolette تلفظ رأی
27/10/2012 s'intitule [fr] s'intitule تلفظ رأی
27/10/2012 malgré ça [fr] malgré ça تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://www.nordic-life.org/nmh/

heidhinn تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 51 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 3.864


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.608