کلمات تلفظ شده توسط hamsteralliance در فورو

کاربر: hamsteralliance مشترک تلفظ های hamsteralliance شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/03/2013 poopie [en] poopie تلفظ رأی
09/03/2013 tyranny [en] tyranny تلفظ 1 رأی
09/03/2013 prokaryotes [en] prokaryotes تلفظ رأی
09/03/2013 yarmulke [en] yarmulke تلفظ رأی
09/03/2013 merengue [en] merengue تلفظ رأی
09/03/2013 avant-garde [en] avant-garde تلفظ رأی
09/03/2013 Frou Frou [en] Frou Frou تلفظ رأی
09/03/2013 reggaeton [en] reggaeton تلفظ رأی
02/11/2012 sorta [en] sorta تلفظ رأی
02/11/2012 chillax [en] chillax تلفظ رأی
02/11/2012 skanky hoes [en] skanky hoes تلفظ رأی
02/11/2012 hella [en] hella تلفظ 1 رأی
02/11/2012 badass [en] badass تلفظ رأی
02/11/2012 dude [en] dude تلفظ رأی
02/11/2012 pyrophilia [en] pyrophilia تلفظ رأی
02/11/2012 Lucasfilm [en] Lucasfilm تلفظ رأی
02/11/2012 sarsaparilla [en] sarsaparilla تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I make stuff. Lots of stuff.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://www.hamsteralliance.com/

hamsteralliance تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 17

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 1.909


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.063