کلمات تلفظ شده توسط haloewie در فورو صفحه 2.

کاربر: haloewie مشترک تلفظ های haloewie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] Sinksenfoor تلفظ رأی
30/07/2008 Vlaams [vls] Vlaams تلفظ رأی
30/07/2008 gasthuis [vls] gasthuis تلفظ رأی
30/07/2008 goesting [vls] goesting تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 chambrang [vls] chambrang تلفظ رأی
30/07/2008 nonkel [vls] nonkel تلفظ رأی
30/07/2008 trottinet [vls] trottinet تلفظ رأی
30/07/2008 puit [vls] puit تلفظ رأی
30/07/2008 pierewiet [vls] pierewiet تلفظ رأی
30/07/2008 foor [vls] foor تلفظ رأی
30/07/2008 tapis-plein [vls] tapis-plein تلفظ رأی
30/07/2008 smoutebol [vls] smoutebol تلفظ رأی
30/07/2008 solden [vls] solden تلفظ رأی
30/07/2008 pinken [vls] pinken تلفظ رأی
30/07/2008 moeke [vls] moeke تلفظ رأی
30/07/2008 kozijn [vls] kozijn تلفظ رأی
30/07/2008 bompa [vls] bompa تلفظ رأی
30/07/2008 bomma [vls] bomma تلفظ رأی
30/07/2008 beenhouwer [vls] beenhouwer تلفظ رأی
30/07/2008 freinen [vls] freinen تلفظ رأی
30/07/2008 frein [vls] frein تلفظ رأی
30/07/2008 pinker [vls] pinker تلفظ رأی
30/07/2008 apsjaar [nl] apsjaar تلفظ رأی
30/07/2008 killig [nl] killig تلفظ -1 رأی
30/07/2008 glattig [nl] glattig تلفظ رأی
30/07/2008 kremerslatijn [vls] kremerslatijn تلفظ رأی
30/07/2008 te neuste week [nl] te neuste week تلفظ رأی
30/07/2008 schab [nl] schab تلفظ رأی
30/07/2008 rijchel [nl] rijchel تلفظ رأی
30/07/2008 ambetant [vls] ambetant تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بلژیک

وب: http://www.a-woorden.be

haloewie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 77 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 46

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 10.939


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.886

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.602