کلمات تلفظ شده توسط haloewie در فورو

کاربر: haloewie مشترک تلفظ های haloewie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/04/2009 kaars [vls] kaars تلفظ رأی
30/04/2009 regen [vls] regen تلفظ رأی
30/04/2009 tegen [vls] tegen تلفظ رأی
30/04/2009 vegen [vls] vegen تلفظ رأی
30/04/2009 mier [vls] mier تلفظ رأی
30/04/2009 muur [vls] muur تلفظ رأی
31/07/2008 Anderlecht [vls] Anderlecht تلفظ رأی
31/07/2008 Luik [vls] Luik تلفظ رأی
31/07/2008 Mechelen [vls] Mechelen تلفظ رأی
30/07/2008 de maand maart [vls] de maand maart تلفظ رأی
30/07/2008 astrant [nl] astrant تلفظ -1 رأی
30/07/2008 orkaan [vls] orkaan تلفظ رأی
30/07/2008 Spaanse [vls] Spaanse تلفظ رأی
30/07/2008 baan [vls] baan تلفظ رأی
30/07/2008 baard [vls] baard تلفظ رأی
30/07/2008 haar op zijn tanden [nl] haar op zijn tanden تلفظ -1 رأی
30/07/2008 buiten ons [nl] buiten ons تلفظ رأی
30/07/2008 zot van u [nl] zot van u تلفظ رأی
30/07/2008 die vrouw [nl] die vrouw تلفظ رأی
30/07/2008 algauw [nl] algauw تلفظ رأی
30/07/2008 d'oude kaars [vls] d'oude kaars تلفظ -1 رأی
30/07/2008 in de kou [nl] in de kou تلفظ رأی
30/07/2008 bank [vls] bank تلفظ -1 رأی
30/07/2008 zwanezang [vls] zwanezang تلفظ -1 رأی
30/07/2008 maand [vls] maand تلفظ -1 رأی
30/07/2008 mand [vls] mand تلفظ -1 رأی
30/07/2008 erg [vls] erg تلفظ 0 رأی
30/07/2008 Eddy Merckx [vls] Eddy Merckx تلفظ رأی
30/07/2008 embrayage [vls] embrayage تلفظ رأی
30/07/2008 embrayeren [vls] embrayeren تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بلژیک

وب: http://www.a-woorden.be

haloewie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 77 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 46

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 10.919


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.871

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.612