کلماتی که halimunan در فوروو تلفظ کرده

کاربر: halimunan مشترک تلفظ‌های halimunan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/09/2008 simpan [ms] simpan تلفظ 0 رأی
10/04/2008 London [en] London تلفظ 2 رأی
10/04/2008 sleep [en] sleep تلفظ -1 رأی
10/04/2008 dry [en] dry تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 engine [en] engine تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 tandas [ms] tandas تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مالزی

halimunan تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 6 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 21

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 6.973


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.945

مکان بر اساس تلفظ ها: 18.009