کلماتی که h19901120 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: h19901120 مشترک تلفظ‌های h19901120 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2014 拔罐 [zh] 拔罐 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 大白菜 [zh] 大白菜 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 运用 [zh] 运用 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 狂热 [zh] 狂热 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 长久 [zh] 长久 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 遗迹 [zh] 遗迹 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 追随 [zh] 追随 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 助威 [zh] 助威 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 迪化街 [zh] 迪化街 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 炒魷魚 [zh] 炒魷魚 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 解僱 [zh] 解僱 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 都江堰 [zh] 都江堰 تلفظ -1 رأی
13/05/2014 一点点 [zh] 一点点 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 联系人 [zh] 联系人 تلفظ -1 رأی
13/05/2014 指南 [zh] 指南 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 聯繫人 [zh] 聯繫人 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 祝賀 [zh] 祝賀 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 客观方法 [zh] 客观方法 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 緋聞 [zh] 緋聞 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 游刃有余 [zh] 游刃有余 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 岩土 [zh] 岩土 تلفظ 0 رأی
13/05/2014 土木 [zh] 土木 تلفظ 0 رأی
08/09/2013 山水 [zh] 山水 تلفظ 0 رأی
08/09/2013 法国人 [zh] 法国人 تلفظ -1 رأی
08/09/2013 杏仁露 [zh] 杏仁露 تلفظ 0 رأی
08/09/2013 果子狸 [zh] 果子狸 تلفظ 0 رأی
08/09/2013 吉娃娃 [zh] 吉娃娃 تلفظ -1 رأی
08/09/2013 玩偶 [zh] 玩偶 تلفظ 0 رأی
08/09/2013 柏拉图 [zh] 柏拉图 تلفظ 1 رأی
08/09/2013 成王败寇 [zh] 成王败寇 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: تایوان

h19901120 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 97

واژگان افزوده شده: 10

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 5.554


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.207

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.555