کلمات تلفظ شده توسط h19901120 در فورو

کاربر: h19901120 مشترک تلفظ های h19901120 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/09/2013 山水 [zh] 山水 تلفظ رأی
08/09/2013 法国人 [zh] 法国人 تلفظ رأی
08/09/2013 杏仁露 [zh] 杏仁露 تلفظ رأی
08/09/2013 果子狸 [zh] 果子狸 تلفظ رأی
08/09/2013 吉娃娃 [zh] 吉娃娃 تلفظ -1 رأی
08/09/2013 玩偶 [zh] 玩偶 تلفظ رأی
08/09/2013 柏拉图 [zh] 柏拉图 تلفظ 1 رأی
08/09/2013 成王败寇 [zh] 成王败寇 تلفظ رأی
08/09/2013 无稽之谈 [zh] 无稽之谈 تلفظ رأی
08/09/2013 牛肝菌 [zh] 牛肝菌 تلفظ رأی
08/09/2013 八极拳 [zh] 八极拳 تلفظ رأی
08/09/2013 杏鲍菇 [zh] 杏鲍菇 تلفظ رأی
08/09/2013 海参 [zh] 海参 تلفظ رأی
08/09/2013 菠萝蜜 [zh] 菠萝蜜 تلفظ رأی
08/09/2013 番石榴 [zh] 番石榴 تلفظ رأی
08/09/2013 维生素 [zh] 维生素 تلفظ 1 رأی
01/08/2013 心碎 [zh] 心碎 تلفظ رأی
01/08/2013 剿滅 [zh] 剿滅 تلفظ رأی
01/08/2013 劇壇 [zh] 劇壇 تلفظ رأی
01/08/2013 劃破 [zh] 劃破 تلفظ رأی
01/08/2013 剽竊 [zh] 剽竊 تلفظ رأی
01/08/2013 判處 [zh] 判處 تلفظ رأی
01/08/2013 利马 [zh] 利马 تلفظ رأی
01/08/2013 切診 [zh] 切診 تلفظ رأی
01/08/2013 册历 [zh] 册历 تلفظ رأی
23/07/2013 化學性 [zh] 化學性 تلفظ رأی
23/07/2013 割傷 [zh] 割傷 تلفظ رأی
23/07/2013 利馬 [zh] 利馬 تلفظ رأی
23/07/2013 [zh] 劊 تلفظ رأی
23/07/2013 刻寫 [zh] 刻寫 تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: تایوان

h19901120 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 75

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 2.831


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.920

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.660