کلمات تلفظ شده توسط gzalilova در فورو صفحه 9.

کاربر: gzalilova مشترک تلفظ های gzalilova شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/03/2012 кузый [tt] кузый تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2012 төгер [tt] төгер تلفظ رأی
07/03/2012 бөтен [tt] бөтен تلفظ رأی
07/03/2012 булырга [tt] булырга تلفظ رأی
07/03/2012 гали [tt] гали تلفظ رأی
07/03/2012 гафу [tt] гафу تلفظ رأی
07/03/2012 бүлмә [tt] бүлмә تلفظ رأی
07/03/2012 җир [tt] җир تلفظ رأی
07/03/2012 кечкенә [tt] кечкенә تلفظ رأی
07/03/2012 Һава [tt] Һава تلفظ رأی
07/03/2012 сорау [tt] сорау تلفظ رأی
07/03/2012 түгел [tt] түгел تلفظ رأی
07/03/2012 сүз [tt] сүз تلفظ رأی
07/03/2012 мәшһүр [tt] мәшһүр تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2012 ничә [tt] ничә تلفظ رأی
07/03/2012 үзе [tt] үзе تلفظ رأی
07/03/2012 Тубыл [tt] Тубыл تلفظ رأی
07/03/2012 әй [tt] әй تلفظ رأی
14/12/2011 дагаборын [tt] дагаборын تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 борынча [tt] борынча تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 бүрекләч [tt] бүрекләч تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 бөкрәч [tt] бөкрәч تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2011 актеш [tt] актеш تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2011 австралопитеклар [tt] австралопитеклар تلفظ رأی
13/12/2011 ярыммаймыллар [tt] ярыммаймыллар تلفظ رأی
13/12/2011 хисапчыл [tt] хисапчыл تلفظ رأی
13/12/2011 хисапчан [tt] хисапчан تلفظ رأی
13/12/2011 хлорландыру [tt] хлорландыру تلفظ رأی
13/12/2011 хлорландырылу [tt] хлорландырылу تلفظ رأی
13/12/2011 хлорлы [tt] хлорлы تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://gzalilova.narod.ru

gzalilova تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 474 (22 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.024

رأی ها: 27 رأی

نمایش ها: 55.104


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 241

مکان بر اساس تلفظ ها: 519