کلمات تلفظ شده توسط gzalilova در فورو صفحه 9.

کاربر: gzalilova مشترک تلفظ های gzalilova شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/03/2012 кузый [tt] кузый تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2012 төгер [tt] төгер تلفظ 0 رأی
07/03/2012 бөтен [tt] бөтен تلفظ 0 رأی
07/03/2012 булырга [tt] булырга تلفظ 0 رأی
07/03/2012 гали [tt] гали تلفظ 0 رأی
07/03/2012 гафу [tt] гафу تلفظ 0 رأی
07/03/2012 бүлмә [tt] бүлмә تلفظ 0 رأی
07/03/2012 җир [tt] җир تلفظ 0 رأی
07/03/2012 кечкенә [tt] кечкенә تلفظ 0 رأی
07/03/2012 Һава [tt] Һава تلفظ 0 رأی
07/03/2012 сорау [tt] сорау تلفظ 0 رأی
07/03/2012 түгел [tt] түгел تلفظ 0 رأی
07/03/2012 сүз [tt] сүз تلفظ 0 رأی
07/03/2012 мәшһүр [tt] мәшһүр تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2012 ничә [tt] ничә تلفظ 0 رأی
07/03/2012 үзе [tt] үзе تلفظ 0 رأی
07/03/2012 Тубыл [tt] Тубыл تلفظ 0 رأی
07/03/2012 әй [tt] әй تلفظ 0 رأی
14/12/2011 дагаборын [tt] дагаборын تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 борынча [tt] борынча تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 бүрекләч [tt] бүрекләч تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 бөкрәч [tt] бөкрәч تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2011 актеш [tt] актеш تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2011 австралопитеклар [tt] австралопитеклар تلفظ 0 رأی
13/12/2011 ярыммаймыллар [tt] ярыммаймыллар تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хисапчыл [tt] хисапчыл تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хисапчан [tt] хисапчан تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хлорландыру [tt] хлорландыру تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хлорландырылу [tt] хлорландырылу تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хлорлы [tt] хлорлы تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://gzalilova.narod.ru

gzalilova تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 474 (22 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.024

رأی ها: 27 رأی

نمایش ها: 55.749


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 241

مکان بر اساس تلفظ ها: 521