کلمات تلفظ شده توسط guym در فورو

کاربر: guym مشترک تلفظ های guym شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/07/2008 lo rèire-pepin [oc] lo rèire-pepin تلفظ رأی
27/07/2008 la filha [oc] la filha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/07/2008 lo filh [oc] lo filh تلفظ رأی
27/07/2008 la tanta [oc] la tanta تلفظ رأی
27/07/2008 lo fraire [oc] lo fraire تلفظ رأی
27/07/2008 la neboda [oc] la neboda تلفظ رأی
27/07/2008 la sòrre [oc] la sòrre تلفظ رأی
27/07/2008 lo paire [oc] lo paire تلفظ رأی
27/07/2008 la menina [oc] la menina تلفظ رأی
27/07/2008 lo pepin [oc] lo pepin تلفظ رأی
27/07/2008 l'oncle [oc] l'oncle تلفظ رأی
27/07/2008 la rèire-menina [oc] la rèire-menina تلفظ رأی
27/07/2008 la rèire-felenca [oc] la rèire-felenca تلفظ رأی
27/07/2008 la rèire-filha [oc] la rèire-filha تلفظ رأی
27/07/2008 lo rèire-filh [oc] lo rèire-filh تلفظ رأی
27/07/2008 lo nebot [oc] lo nebot تلفظ رأی
27/07/2008 lo sògre [oc] lo sògre تلفظ رأی
27/07/2008 la sògra [oc] la sògra تلفظ رأی
27/07/2008 l'espos [oc] l'espos تلفظ رأی
27/07/2008 lo conhat [oc] lo conhat تلفظ رأی
27/07/2008 la conhada [oc] la conhada تلفظ رأی
27/07/2008 la nòra [oc] la nòra تلفظ رأی
27/07/2008 lo gendre [oc] lo gendre تلفظ رأی
27/07/2008 lo remudat de german [oc] lo remudat de german تلفظ رأی
27/07/2008 la fraireniá [oc] la fraireniá تلفظ رأی
27/07/2008 los dròlles [oc] los dròlles تلفظ رأی
27/07/2008 l'esposa [oc] l'esposa تلفظ رأی
27/07/2008 los pairents [oc] los pairents تلفظ رأی
27/07/2008 la maire [oc] la maire تلفظ رأی
27/07/2008 la familha [oc] la familha تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://panoccitan.org

guym تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 290 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 15.234


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 835